TANKEBANKEN – FÖR DIG SOM VILL LÄRA DIG MER OM LIKABEHANDLING I FÖRENINGSVERKSAMHETEN

Vi har skapat denna undersökning att för samla berättelser om hur föreningar jobbar med likabehandling (Och då menar vi allt som rör mångfald, jämställdhet, inkludering och tillgänglighet) på en gemensam kunskapsbank på internet. Ert bidrag kommer därför fungera som inspiration för andra som vill arbeta med likabehandling.

Genom att tillgängliggöra föreningars historier och erfarenheter, samt kontaktuppgifter vill vi skapa möjligheter för medlemsföreningarna att kontakta varandra och utbyta erfarenheter. Utbyten kan då korsa geografiska gränser, samt verksamhetsknutna gränser. På så sätt kan vi skapa möjligheter till samarbeten mellan föreningar och stärka sammanhållningen inom Ung Media och Sverok.


Samtliga frågorna är öppna. Tidsåtgången för formuläret kan därför variera.
Alla frågor skickas till nicholas.ranegie@sverok.se

T