PHẦN I: VIDEO

Mục đích của khảo sát này là để nghiên cứu thị trường và tìm hiểu về cư dân Việt Nam sống tại Hoa Kỳ, ghi nhận và xác định cách họ giải trí và tiếp nhận chương trình giải trí qua những phương tiện khác nhau. Phản hồi của bạn sẽ giúp chúng tôi hướng tới mang đến một dịch vụ giải trí Tiếng Việt chất lượng.

*200 người tham gia khảo sát đầu tiên ở các vùng San Francisco Bay Area & Greater Houston sẽ nhận $10 gift card qua email. Chỉ dành cho cư dân Hoa Kỳ. Mỗi người chỉ được làm một lần khảo sát.

Question Title

* 1. Thông tin cá nhân

Question Title

* 3. Giới tính?

Question Title

* 5. Ngôn ngữ sử dụng chính tại nhà?

Question Title

* 6. Thu nhập của hộ gia đình?

Page1 / 5
 
20% of survey complete.

T