Kiitos, että otat osaa kyselyyn! Pakolliset kysymykset on merkitty *-merkillä. Mikäli haluat osallistua arvontaan, täytä myös yhteystietokenttä kyselyn lopussa.

Question Title

* 3. Minkä toiminnon parissa työskentelet?
Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 4. Millaisesta oppimisympäristöstä pidät yleensä eniten?
Voit valita useamman vaihtoehdon.

Question Title

* 5. Miten kuvailisit oppimisen kulttuuria työpaikallasi?

Question Title

* 6. Onko työpaikallasi koulutussunnitelma?

Question Title

* 7. Onko tarve koulutukselle muuttunut työpaikallasi viimeisen vuoden aikana?

Question Title

* 8. Miten koulutuksiin investoiminen on kehittynyt työpaikallasi viimeisen vuoden aikana?

Question Title

* 9. Keneltä aloite koulutuksen suorittamiseen yleensä tulee?

Question Title

* 11. Esiintyykö työpaikallasi seuraavia haasteita?

  Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Usein Lähes aina En osaa sanoa
Kouluttautumisen hyötyjä on vaikea todentaa
Johdon tuki kouluttautumiselle on vähäistä
Henkilöstöllä ei ole aikaa kouluttautua
Kouluttautumiseen ei olla halukkaita investoimaan
Koulutusten laatu vaihtelee
Koulutustarpeita ei tunnisteta tai niiden määrittäminen on vaikeaa
Työntekijät eivät ole sitoutuneita osaamisen kehittämiseen
Koulutusten antia ei viedä käytäntöön

Question Title

* 12. Kuinka tärkeitä seuraavat seikat ovat sinulle koulutusta valitessasi?

  Ei lainkaan Vähän Jonkin verran Tärkeää Erittäin tärkeää En osaa sanoa
Koulutus näyttää hyvältä CV:ssä tai sen suorittamisesta saa sertifikaatin
Koulutusten ostaminen on helppoa
Koulutuksen suoritustahti on joustava (sen voi suorittaa esim. töiden ohella)
Saamani asiakaspalvelu
Koulutuksesta on saatavilla aiempien osallistujien antamia arvioita
Työnantaja tai kolmas osapuoli maksaa koulutuksen
Koulutuksella ja/tai kouluttajalla on hyvä maine
Koulutuksen kustannukset ovat edullisemmat kuin muiden vastaavien koulutusten
Koulutuksen voi suorittaa etänä
Kollega, esimies, ystävä, perheenjäsen tai muu hyvin tuntemani henkilö suosittelee koulutusta

Question Title

* 13. Millaisiin koulutuksiin osallistuisit mieluiten?

Question Title

* 14. Mitä osaamista sinun tulisi kehittää seuraavaksi?

Question Title

* 15. Mikäli haluat osallistua leffalippujen arvontaan, kirjoita sähköpostiosoitteesi kenttään.
Arvomme 2 kpl Finnkinon kahden lahjalipun pakettia. Voittajiin ollaan yhteydessä sähköpostitse.

T