Tuan / Puan,

Terima kasih kerana meluangkan  masa untuk menyertai Kaji Selidik Kepuasan Pengguna Lebuhraya Damansara-Puchong (LDP) dan Lebuhraya SPRINT.

Kaji selidik ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pandangan dan saranan berdasarkan pengalaman bagi tujuan mempertingkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kami kepada pengguna Lebuhraya Damansara-Puchong (LDP) dan Lebuhraya SPRINT .

Semua maklum balas yang diberikan adalah "SULIT" dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan semata-mata. 

Terima kasih.
 
5% of survey complete.

T