DRŽAVNA MATURA ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

Poštovani,

molimo Vas da popunite sljedeće informacije za PRIJAVU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKIH STRUČNJAKA ZA SUDJELOVANJE U OCJENJIVANJU ISPITA DRŽAVNE MATURE ŠKOLSKE GODINE 2022./2023.

Question Title

* Opći podatci

Question Title

* OIB

Question Title

* Ustanova u kojoj ste zaposleni

Question Title

* Podatci o obrazovanju

Question Title

* Dodatne informacije (npr. poslijediplomski studij, dodatne edukacije i sl.)

Question Title

* Podatci o radnome iskustvu

Question Title

* Sudjelovanje u vrednovanju i provedbi ispita

Question Title

* Godina položenog stručnog ispita

Question Title

* Jeste li umirovljenik?

Molimo Vas da prenesete dokumentaciju traženu Javnim pozivom u elektronskome obliku.

Suglasnost ravnatelja i podatci o ustanovi zaposlenja su obvezni za sve kandidate osim kandidata u mirovini.

Podržani format datoteka uključuje PDF i ostale slikovne formate.

Predloške suglasnosti ili izjava možete preuzeti s mrežnih stranica Centra.

Question Title

* Životopis

Samo PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* Preslika diplome

Samo PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* Suglasnost ravnatelja škole ili ustanove/nadležne osobe na visokom učilištu o sudjelovanju kandidata na poslovima ocjenjivačkih skupina

Samo PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* Izjava o ispunjavanju uvjeta navedenog u IV. članku Javnoga poziva

Samo PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* Preslika potvrde o položenome stručnome ispitu

Samo DOCX, DOC, JPEG, GIF, JPG, PDF, PNG vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* Preslika potvrde o sudjelovanju u vrednovanju zadataka otvorenoga tipa koju je organizirao NCVVO

Samo PDF, DOC, DOCX, PNG, JPG, JPEG, GIF vrste datoteka.
Odaberi datoteku

Question Title

* Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obvezan je sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih podataka, Uredbom (EU) 2016/679 europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa te će ih koristiti isključivo u točno određenu (propisanu) svrhu.

Osobni podatci kojima Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja ima pravo i ovlast pristupa neće se dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama, te je obvezan povjerljivost istih osobnih podataka čuvati i nakon prestanka ovlasti pristupa osobnim podacima.

T