1. Introductie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een nieuwe aanpak voor de projectgelden uit het beleidskader subsidiëring patiënten- en gehandicaptenorganisaties aangekondigd. In plaats van vouchers wordt een subsidieprogramma bij ZonMw ingericht (in plaats van vouchers).

ZonMw ontwikkelt voor deze projectmiddelen een samenhangend programma van projectsubsidies. Het gaat dus alleen om het onderdeel projectsubsidies. De instellingssubsidie blijft lopen via VWS-DUS-I.

Hoe gaan wij daarmee aan de slag?

Voordat u als patiënten- en gehandicaptenorganisatie bij ons projectsubsidie kunt aanvragen willen wij eerst samen met u het programma inhoudelijk vormgeven. En de eisen opstellen waaraan de projecten moeten voldoen.

Doel is om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wens van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties om meer bereik en impact te realiseren. En er is ruimte voor vernieuwing: verschillende soorten patiënten- en gehandicaptenorganisaties krijgen de gelegenheid om projectsubsidie aan te vragen.

Deze enquête is een eerste stap om het programma vorm te geven. We willen een eerste indruk krijgen van uw ideeën en wensen. de resultaten van de enquête gebruiken wij om het programmakader te bepalen. Op 29 mei organiseert ZonMw bij PGOsupport in Utrecht een bijeenkomst om de uitkomsten te bespreken. Aanmelden voor de bijeenkomst van 29 mei is helaas niet meer mogelijk.

De enquête kan alleen worden ingevuld als u een vertegenwoordiger bent van een patiënten- en gehandicaptenorganisatie. Het maakt daarbij niet uit hoe groot of klein deze organisatie is. Hierbij is ook ruimte voor nieuwe/ kleinere organisaties en proberen wij zoveel mogelijk nieuwe samenwerkingsverbanden te bereiken. De uiterste datum om de enquête in te vullen is 22 mei 2018 om 12.00 uur.

De antwoorden worden tussentijds opgeslagen. Houd er rekening mee dat dit alleen gebeurt als het hele blokje wordt ingevuld.

T