INTRODUCERE CHESTIONAR

Începând cu anul 2015, Ministerul Sănătății implementează Proiectul privind reforma sectorului sanitar - Îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar, finanțat dintr-un împrumut de la Banca Mondială. În cadrul Componentei 2 - Consolidarea îngrijirii ambulatorii, Subcomponenta 2 - Consolidarea serviciilor de asistență medicală primară, vor fi implementate îngrijirile pe termen lung: îngrijirile paliative la spital, în ambulatoriu și la domiciliu.

În acest scop Ministerul Sănătății a început evaluarea nivelului de dezvoltare al serviciilor de îngrijiri paliative în România. Vă rugăm să completați online acest chestionar, până la data de 1 octombrie 2016.
Va multumim

Dr. Carmen Angheluță                                     Daniela Mosoiu
Director proiect                                                Președintele Comisiei Consultative de Paliație a Ministerului Sănătății

T