Seksyen Perdagangan RTB berperanan untuk merancang, memajukan dan menjalankan promosi bagi penjualan ruang iklan dan rancangan yang disiarkan melalui Saluran TV dan Rangkaian Radio RTB. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui keberkesanan dan kualiti iklan yang disiarkan serta mendapatkan cadangan bagi penambahbaikan Jabatan.

Question Title

* 1. Jantina

Question Title

* 2. Umur

Question Title

* 3. Pendapatan Bulanan:

Question Title

* 4. Medium pilihan yang paling berkesan (Boleh pilih lebih dari satu)

Question Title

* 5. Jenis produk / perkhidmatan yang ingin didengar dan lihat (Boleh pilih lebih dari satu)

Question Title

* 6. Faktor yang membuatkan awda tertarik kepada iklan (Boleh pilih lebih dari satu)

Question Title

* 7. Waktu yang sesuai untuk pengiklanan (Boleh pilih lebih dari satu)

Question Title

* 8. Hari yang sesuai untuk pengiklanan (Boleh pilih lebih dari satu)

Question Title

* 9. Jenis iklan pilihan (Boleh pilih lebih dari satu)

Question Title

* 10. Sila tandakan (/) pada petak yang berkenaan:

  Ya Tidak Tidak berkenaan
Saya pernah menonton iklan di saluran TV RTB.
Jika YA, sila nyatakan nama saluran di bawah
Saya pernah membeli produk/mencuba perkhidmatan hasil daripada menonton di Saluran TV RTB
Saya pernah mendengar iklan di rangkaian radio RTB.
Jika YA, sila nyatakan nama rangkaian di bawah
Saya pernah membeli produk/mencuba perkhidmatan hasil daripada mendengar di Rangkaian Radio
Iklan yang disiarkan memberi maklumat yang lengkap
Reka bentuk penyampaian iklan dapat menarik perhatian
Isi kandungan dapat memberikan gambaran tentang produk / perkhidmatan yang ditawarkan

Question Title

* 11. Komen dan cadangan (Jika ada)

Terima kasih di atas maklumbalas awda!

Untuk maklumat terkini mengenai perkhidmatan dan aktiviti Jabatan Radio Televisyen Brunei, sila layari / ikuti:
  • Laman Sesawang: www.rtb.gov.bn 
  • Webportal RTBGo: www.rtbgo.bn
  • Facebook: Radio Televisyen Brunei
  • Instagram: rtb.bn


T