Screen Reader Mode Icon

1. מועד אחרון לסקר הוא 31 במרץ 2024

העולם עבר הרבה שינויים מאז שמדריך מוסדות ובתי סוהר יצא בשנת 2010, ואנחנו במשרד השרות העולמי שומעים על הרבה שינויים, התאמות, וגישות חדשות לעבודת מב"ס. יתכן שאתןם מודעים לשינויים אלו או לחלקן. אנו מודים ומעריכים את נכונותכןם לעזור.
 
סקר זה יעזור לנו לאסוף מידע חדש על עבודת מב"ס. מידע שיעזור לנו ליצור מדריך מב"ס. הרעיון הוא ליצור 3 מדריכים נפרדים לעבודת מב"ס: אחד שיתמקד בעזרה של אנ-איי למכור בתקופת המאסר, חונכות מאחורי הסורגים; השני יתמקד בנשיאת הבשורה למכורים\ות שנמצאים במרכזים טיפוליים; והשלישי שיתמקד בעבודה ופעילות של וועדת מב"ס. כמובן, אנחנו פתוחים לכל רעיון שהחברותא שלנו תעלה בסקר זה, אבל רצינו להראות פה שיש לא מעט נושאים שכדאי לתת עליהם את הדעת. 
 
אנו זקוקים לעזרה ולניסיון שלך כדי שנוכל ליצור מדריך מעודכן שמשקף את הניסיון שלנו בעבודת מב"ס.
מה לדעתך הם נושאים חשובים שצריכים להיכלל במדריך מב"ס?

Question Title

* 1. למה לעשות שירות במב"ס?

Question Title

* 2. פעילות ועדת מב"ס

Question Title

* 3. החלמה בתקופת מאסר

Question Title

* 4. מרכזים טיפוליים

Question Title

* 5. חונכות למכורים מאחורי הסורגים

Question Title

* 6. שימוש בטכנולוגיה (אינטרנט, זום, וכדומה...)

Question Title

* 7. האם יש נושא נוסף שקשור לעבודת מב"ס, שלא מופיע ברשימה לעיל, שכדאי לתת עליו את הדעת?

יש לך שאלות אנחנו פה כדי לענות. אנו מבקשים את הפרטים שלך כדי שנוכל לפנות אליך במידה ונרצה לשמוע עוד מניסיונך. מאידך, לא חובה למסור פרטים אישיים וכתובת אימייל. 

Question Title

* 8. שם: 

Question Title

* 9. מדינה: 

Question Title

* 10. אימייל:

Question Title

* 11. אני ממלא סקר זה:

0 מתוך 13 נענו
 

T