Beskrivning

Bästa deltagare,

tack för att du deltar i denna digitala europeiska lärarenkät. Vi vill tacka dig för att du tar dig tid att svara på det här frågeformuläret och bidrar med dina synpunkter och insikter om vilken inverkan ljud har på din undervisning.

Enkäten genomförs av European Schoolnet – EUN Partnership aisbl i samarbete med Saint-Gobain Ecophon och syftar till att förstå hur lärare i grund- och gymnasieskolan i Europa ser på frågor i samband med buller och ljud i sina klassrum och hur de påverkar deras undervisning och välbefinnande. Enkäten tar ungefär 10 minuter att göra.
För frågor om enkäten, kontakta anna.laghigna@eun.org eller fcl@eun.org.

T