Charakteristika

Vážený účastník,

ďakujeme vám, že ste zapojili do tohto online európskeho prieskumu medzi učiteľmi. Radi by sme vám poďakovali, že ste si našli čas na zodpovedanie tohto dotazníka a podelili sa o svoje názory a predstavu o vplyve zvuku na vaše vyučovanie.

Prieskum realizuje organizácia European Schoolnet – EUN Partnership aisbl v spolupráci so spoločnosťou Saint-Gobain Ecophon a jeho cieľom je lepšie pochopiť, ako učitelia nižšieho a vyššieho sekundárneho vzdelávania v celej Európe vnímajú problémy súvisiace s hlukom a zvukom vo svojich triedach a ako to ovplyvňuje ich vyučovanie a pohodu. Vyplnenie prieskumu vám zaberie približne 10 minút.
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa prieskumu, kontaktujte anna.laghigna@eun.org alebo fcl@eun.org.

T