Beskrivelse

Kjære deltaker,

Takk for at du besvarer denne nettundersøkelsen for europeiske lærere. Vi vil gjerne takke deg for at du tar deg tid til å fylle ut spørreskjemaet og dele dine synspunkter på og din forståelse av hvilken effekt lyd har på undervisningen din.

Undersøkelsen gjennomføres av European Schoolnet – EUN Partnership aisbl i samarbeid med Saint-Gobain Ecophon, og målet er å få mer kunnskap om hvordan lærere på ungdomstrinnet og i videregående skole over hele Europa ser på problemer knyttet til støy og lyd i klasserommet, og hvordan dette påvirker lærernes undervisning og trivsel. Det tar ca. 10 minutter å besvare undersøkelsen.
Hvis du har spørsmål angående undersøkelsen, kan du kontakte anna.laghigna@eun.org eller fcl@eun.org.

T