2022 Ankieta dotycząca leczenia substytucyjnego / terapii zastępczej w leczeniu uzależnienia

Do publikacji od 8 maja do 30 listopada 2022 r.

Konferencja Służb Światowych z 2018 roku przyjęła wniosek zlecający Służbom Światowym NA stworzenie nowej części literatury zdrowieniowej dla członków NA dotyczącej medycznej terapii zastępczej (substytucyjnej) (ang. DRT/MAT) w odniesieniu do NA. Ankieta ta jest ważnym krokiem w procesie jej tworzenia.

Od kiedy terapia substytucyjna stała się standardową praktyką w leczeniu uzależnień, na mityngi często przychodzą osoby przyjmujące leki substytucyjne. Jako wspólnota stajemy przed wyzwaniem: jak powitać takich członków, by z czasem byli w stanie podjąć świadomą decyzję i aby dowiedzieli się, że w NA możliwe jest zdrowienie wolne od jakichkolwiek substancji. Zanim zaczniecie wypełniać tę ankietę lub rozpoczniecie dyskusję na ten temat w swojej lokalnej społeczności, polecamy Wam zapoznanie się z ulotką Informacji Publicznej pt. Anonimowi Narkomani i osoby korzystające z medycznej terapii zastępczej/substytucyjnej (ang. Narcotics Anonymous and Persons Receiving Medically Assisted Treatment). Ulotka została przetłumaczona na 7 języków i można ją znaleźć, klikając w link na dole tej strony: www.na.org/pr).
 
Rozumiemy, że osoby uzależnione, które zdecydowały się na leczenie substytucyjne, mogą słyszeć wiele przesłań na mityngach NA. Na niektórych mitingach osoby te mogą się swobodnie wypowiadać, a na innych ich udział podlega pewnym ograniczeniom. Każda grupa ma swobodę w podejmowaniu decyzji o udziale w mityngu i zaangażowaniu w służby osób stosujących terapię substytucyjną. (Ulotka Informacji Publicznej pt. Anonimowi Narkomani i osoby korzystające z medycznej terapii zastępczej/substytucyjnej)

Jako Wspólnota odbywaliśmy burzliwe i interesujące dyskusje, które ilustrowały różne praktyki na mityngach NA (zarówno wirtualnych, jak i na żywo) oraz różne podejścia służebnych do tej sprawy. Już we wcześniejszych dyskusjach podkreślano znaczenie zapraszania wszystkich uzależnionych na mityngi i zachęcania nowych członków do nawiązywania kontaktów z innymi członkami Wspólnoty, by mogli dowiedzieć się więcej o NA. Podkreślano też, że NA jest programem całkowitej abstynencji. Trzecia Tradycja przypomina nam jednak, że jedynym warunkiem przynależności do NA jest pragnienie zaprzestania zażywania. Jako Rada Światowa śledziliśmy tę dyskusję i dziś staramy się zebrać przemyślenia i pomysły Wspólnoty dotyczące tego, co należy zawrzeć w tej pozycji literatury NA, o co zostaliśmy poproszeni przez Konferencję światową (WSC).
 
Tradycja Dziesiąta ogranicza możliwości NA jako Wspólnoty w zajmowaniu stanowiska wobec problemów spoza wspólnoty. Nie nakłada jednak takiego ograniczenia na pojedynczego członka NA. (To działa, „Tradycja dziesiąta”) Mamy nadzieję, że ci, którzy odbywają terapię substytucyjną, dotrą na mityngi i będą słuchać ludzi, którzy zdrowieją. Poprzez słuchanie i zadawanie pytań przed i po mityngach uczestnicy mogą lepiej zrozumieć czym jest NA i co ma do zaoferowania. NA oferuje poczucie przynależności i styl życia, które pomagają utrzymywaniu czystości. Wspólnota może więc być właściwym miejscem dla osób uzależnionych korzystających leczenia substytucyjnego, jeśli pragną oni pewnego dnia stać się czystymi. (Ulotka Informacji Publicznej pt. Anonimowi Narkomani i osoby korzystające z medycznej terapii zastępczej/substytucyjnej)

Question Title

* 1. Jak myślisz, jakie są główne tematy, które trzeba poruszyć w zdrowieniowej ulotce IP dotyczącej leczenia substytucyjnego / terapii zastępczej w kontekście NA? (będziemy wdzięczni za zapisanie przemyśleń i pomysłów oddzielnie)

Question Title

* 2. Jak na mityngach, na które uczęszczasz przyjmuje się osoby będące w trakcie terapii zastępczej/substytucyjnej? ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Question Title

* 3. Czy mityng, na który uczęszczasz ma jakieś postanowienia dotyczące tego, kto może na nim zabierać głos?

Question Title

* 4. Czy uważasz, że osoba w trakcie terapii substytucyjnej/zastępczej powinna zabierać głos na mityngu?

Question Title

* 5. Czy masz osobiste doświadczenie ze sponsorowaniem osoby w trakcie leczenia substytucyjnego?

Question Title

* 6. Czy chciał(a)byś sponsorować kogoś w trakcie terapii substytucyjnej?

Question Title

* 7. Czy osobiście przyszedłeś/przyszłaś do NA, będąc w trakcie terapii substytucyjnej?

Question Title

* 8. Czy uważasz, że osoby w trakcie leczenia substytucyjnego mogłyby pełnić służby na mityngu?

Question Title

* 9. Czy masz jeszcze jakieś przemyślenia dotyczące tego, co powinno się znaleźć w tej nowej ulotce IP?

Question Title

* 10. Wypełniam tę ankietę jako:

Question Title

* 11. Aktualnie mieszkam w:  

Question Title

* 12. Mogę się w przyszłości podzielić swoim doświadczeniem, jeśli będzie to potrzebne: (mój email)

T