Witamy!

Question Title

Image
SZANOWNI PAŃSTWO!

Firma Ecorys Polska realizuje badanie pn.”Ewaluacja wpływu RPO WM 2007 - 2013 na spójność komunikacyjną i przestrzenną oraz wzrost konkurencyjności województwa mazowieckiego” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej Pana/Pani doświadczeń w korzystaniu z dróg wojewódzkich, powiatowych i miejskich województwa mazowieckiego.

Państwa pomoc przyczyni się do bardziej skutecznej i efektywnej realizacji projektów transportowych w nowej perspektywie unijnej 2014-2020.

Serdecznie dziękujemy,

Zespół Ecorys Polska

Question Title

* 1. Jak często podróżuje Pan/Pani samochodem/motocyklem w swoim miejscu zamieszkania (gmina, powiat)?

Question Title

* 2. Jak często podróżuje Pan/Pani samochodem/motocyklem po innych obszarach województwa mazowieckiego?

T