Digital Marketing scores - Chấm điểm khả năng Digital marketing của bạn

 
20% of survey complete.
Mời bạn tham gia bài Test về khả năng làm Digital Marketing của bạn hoặc doanh nghiệp bạn - Với 5 phút kiểm tra bạn sẽ biết khả năng bản thân và những kiến thức đã đạt hay cần bổ sung.

Cách chấm điểm :

+ Phương án 3 điểm - Bạn phải giỏi của cả phương án 1 điểm nữa.

+ Phương án 5 điểm : Bạn phải giỏi cả phần 1 điểm + phần 3 điểm

Question Title

* 1. Social Media (Truyền thông xã hội)

  Social Media (Truyền thông xã hội)
(0 điểm) Bạn chưa áp dụng Social Media Marketing
(1 điểm) Nếu có Facebook fanpage, Kênh Youtube, G+, Chính sách chăm sóc khách qua Social Media và cập nhật thông tin hàng ngày trên G+ và Facebook và hàng tháng trên Youtube, Slideshare
(3 điểm) Nếu fanpage , G+, Youtube, slideshare liên tục bận rộn với Promotion, Ads và trả lời khách hàng
(5 điểm) Nếu doanh thu của bạn đến được từ Social media , bạn đo lường được và biết rất rõ về nó cũng như tạo được khả năng vươn tới 50% khách hàng mục tiêu

Question Title

* 2. Content Marketing (Tiếp thị nội dung)

  Content Marketing (Tiếp thị nội dung)
(0 điểm) Bạn chưa áp dụng Content Marketing (Tiếp thị nội dung)
(1 điểm) Bạn tạo nội dung Video, ảnh, text thường xuyên và cập nhật đều lên các kênh online
(3 điểm) Bạn tạo nội dung trên theo nghiên cứu hành vi nhu cầu cần của khách hàng mục tiêu và chạy reach tới được họ đúng thời điểm tốt nhất
(5 điểm) Bạn xây dựng được đội tạo content theo mục tiêu ở trên và bạn có thể đưa nó lên được mass media trong một số hoàn cảnh

Question Title

* 3. Sử dụng công cụ tìm kiếm - Search Engine Marketing

  Sử dụng công cụ tìm kiếm
(0 điểm) Bạn chưa áp dụng Adwords hay SEO
(1 điểm) Bạn biết dùng Adwords chiếm lĩnh các từ khóa trong ngành và làm Seo cho các từ khóa đó trong top 10
(3 điểm) Bạn chạy adwords thường xuyên và tối ưu Quality score tới 10/10 và có giá thầu thấp. Các chiến dịch Seo là định kỳ hoạt động của bạn.
(5 điểm) Bạn có agency chạy adwords cho bạn nhưng bạn hoàn toàn có thể làm tốt như agency. Với SEO bạn luôn có các từ khóa cần thiết trong top 10 nhưng quan trọng nhất là bạn có được bộ từ khóa trend và gaps mà đối thủ không thể có như bạn và bạn có in-house team chuyên thực hiện theo yêu cầu của bạn và bạn luôn monitor được ROI dương trong các chiến dịch SEO/PPC này.

T