Kérjük, hogy az alábbi űrlap segítségével előzetesen regisztráljon a TOP-5.3.1. „A helyi identitás és kohézió erősítése” c. projektek keretében megvalósuló DEEP (Deliberative Echo Empowering Program) programra, amelynek keretében egy helyi/térségi probléma vagy helyi fejlesztési téma kerül részletes megismerésre, feldolgozásra és megvitatásra a helyi lakosok aktív részvételével. A jelenlegi helyzetre való tekintettel ennek témája a koronavírus és a veszélyhelyzetek lesz.
A részvétel ingyenes, viszont előzetes regisztrációhoz kötött.

Question Title

* 1. Név:

Question Title

* 2. Email cím (Kérjük, hogy egy e-mail címről csak egy fő jelentkezzen!):

Question Title

* 3. Lakhely (település neve):

Question Title

* 4. Alulírott kijelentem, hogy a fenti eseményre való regisztráció érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak[1] szerint hozzájárulok a rám vonatkozó személyes adataim a kedvezményezett általi teljes körű kezeléséhez, továbbá a személyes adataim kedvezményezett által a támogató/kezelő szerv részére, a támogatás felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges átadásához a kedvezményezett adatkezelési szabályzatával összhangban.

[1] Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása; Az adatkezelés célja: a Kedvezményezett részére juttatott támogatás felhasználásának ellenőrzése; Az adatkezelés időtartama: a támogatással való elszámolásra nyitva álló határidőtől számított 5 évig; Az adatok megismerésére jogosultak: az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, szervek; Az adatkezeléssel érintett személy jogai és jogorvoslati lehetőségei: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §-a alapján az érintett  a) tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, valamint b) kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve c) - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével –  azok törlését vagy zárolását.

Megértettem és elfogadom az adatkezelési irányelveket:

T