1. Đăng ký tham gia khảo sát

Mời bạn đăng ký thành viên để tham gia các khảo sát thị trường có trả công bằng tiền hay Thẻ điện thoại của VIETNAMSURVEY.COM - Mạng khảo sát trực tuyến số 1 Việt nam hiện nay.
Chú ý : Tham gia từ 10 - 30 phút cho mỗi đợt khảo sát, các bạn được thanh toán từ 40.000 - 100.000 VND cho 1 lần thành công. Thanh toán qua Hệ thống trả tiền nạp thẳng vào điện thoại trả trước hay Gửi quà đến địa chỉ nếu bạn không có điện thoại trả trước. Thanh toán sau 120-180 Ngày khi khảo sát kết thúc.

Question Title

* 1. Bạn điền đủ thông tin để nhận Link khảo sát theo phân loại

Question Title

* 2. Giới tính của bạn

Chú ý : Đăng ký thông tin ở đây bạn sẽ được nhận LINK làm khảo sát ngay hoặc sau này, Nhưng nên nhớ khi làm xong Khảo sát , vẫn sẽ có FORM điền thông tin nhận quà, Những bạn nào hoàn thành vẫn phải điền thông tin để được nhận Thanh toán của chúng tôi. Thanks

T