INFORMACIÓ DE L'EDITORIAL

Question Title

Nom de l'editorial

Question Title

Fundada el

Question Title

Logo de l'editorial

PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer

Question Title

Edats (en el cas d'Infantil i Juvenil)

Question Title

Inclou una imatge (en el cas d'Infantil i Juvenil)

PNG, JPG, JPEG, GIF tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer

Question Title

Inclou una segona imatge (optatiu, en el cas d'Infantil i Juvenil)

PNG, JPG, JPEG, GIF tipus de fitxers només.
Seleccioneu un fitxer

Question Title

Idiomes

Question Title

Descripció de l'editorial en català. 360 caràcters com a màxim, espais inclosos

Question Title

Description in English. 360 caràcters com a màxim, espais inclosos

Question Title

Títols de referència

Question Title

Col·leccions principals

Question Title

Al 2019-2020

Question Title

Director General (optatiu)

Question Title

Editor (optatiu)

Question Title

Rights Manager (optatiu)

Question Title

Persona de contacte

Question Title

Contacte

Question Title

DILVE


PROTECCIÓ DE DADES


Us informem que l’ICEC editarà un directori que publicarà digitalment a través del web i xarxes de Catalan Arts i que eventualment també distribuirà en suport paper, entre les persones que assisteixin a les fires, en què inclourà les dades que ens heu facilitat a través del formulari de participació, amb l’objecte de donar suport a la vostra tasca i de fomentar el teixit d’una xarxa de contactes que contribueixi a internacionalitzar les editorials de Catalunya.


Contestant a aquesta enquesta, accepteu el tractament de les vostres dades personals (dades de contacte que ens heu facilitat i imatges), en les condicions que s’indiquen a continuació.
Condicions sobre el tractament de les vostres dades personals en el marc de l’activitat “Projectes Catalan Arts”:
Responsable del tractament INSTITUT CATALÀ DE LES EMPRESES CULTURALS
Passatge de la Banca, 1-3. 08002 Barcelona
Telèfon: 933 162 770  / icec.gencat.cat
Finalitat del tractament Edició d’un llibret per a distribució entre professionals assistents a fires i la seva publicació digital.
Difusió per Internet i altres xarxes.
Legitimació Condicions contractuals
Destinataris Publicació de les dades (diffusió per Internet i altres xarxes).
Període de conservació Mentre la difusió es consideri d’interès general.
Drets de les persones Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades enviant un correu a internacional.icec@gencat.cat

Question Title

HE LLEGIT LA INFORMACIÓ ANTERIOR I ACCEPTO PARTICIPAR EN L’ACTIVITAT EN LES CONDICIONS ANTERIORS.

T