Welkom!

Deze enquête is onderdeel van een onderzoeksproject dat peilt naar hoe mensen hun vervoer kiezen. Deze studie wil een basis bieden voor de ontwikkeling van duurzaam vervoer en toekomstige transportdiensten in Europa. Het onderzoek is onderdeel van een Europees project dat gecoördineerd wordt door de Polytechnische Universtiteit van Turijn (www.stars-h2020.eu/).

We vragen u om als deelnemer een aantal vragen te beantwoorden over uw voorkeuren van vervoer en uw meningen over mobiliteit, gebaseerd op uw dagelijkse ervaringen. Het onderzoek is eenvoudig en neemt ongeveer 20 à 25 minuten in beslag.

Uw antwoorden worden anoniem en gecodeerd opgeslagen in overeenstemming met Verordening 2016/679 van het Europees Parlement voor de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. De antwoorden zullen geanalyseerd en gerapporteerd worden als statistische resultaten (dat wil zeggen samengevoegd met andere deelnemers). 

Uw deelname is vrijwillig en u kan op elk moment uitstappen. We willen u informeren dat uw antwoorden op geen enkele manier impact hebben op een aanbieder van vervoer waarbij u mogelijk klant of werknemer bent. De resultaten en/of verzamelde anonieme antwoorden kunnen gebruikt worden in toekomstige onderzoeksprojecten. 

Neem gerust contact op met ons via h2020stars@gmail.com indien u vragen hebt over het project.

Indien u kans wil maken op één van de waardebonnen vragen we u om op het einde van de vragenlijst uw e-mailadres in te vullen. Zo kunnen we u contacteren indien u tot één van de gelukkige winnaars behoort.

Alvast bedankt voor uw bereidwillige medewerking!

Question Title

* 1. Ik heb het begrepen en wil starten met de vragenlijst

Question Title

Image

T