Здравейте,

През последните 2 години в доклади по повод развитието на гражданските организации в България се отчита тенденция за нарастване на броя на целенасочените негативни медийни публикации и публични изказвания, атакуващи конкретни неправителствени организации (НПО) и гражданския сектор като цяло, напр. национално представително изследване на Институт Отворено общество (април 2018), проучване на Фондацията за хуманитарни и социални изследвания (2017),  Индекс за устойчивост на НПО в България през 2016 на Българския център за нестопанско право и USAID (юни 2017) и др. 

С тази кратка анкета искаме да проучим доколко този процес, който за краткост наричаме анти-НПО реторика, е засегнал работата на гражданските организации и да съберем мнения за това какво би било най-подходящото противодействие

Анкетата е по инициатива на Български център за нестопанско право, Форум Гражданско Участие, Център за култура и дебат "Червената къща "Андрей Николов" и Информационния портал за НПО в България. Тя е първа стъпка от процеса по изработване на план за действие за по-добра среда за работа на гражданските организации. Стремежът ни е както изработването, така и изпълнението на този план да включва възможно най-широк кръг НПО. 

Анкетата е насочена както към хора, свързани с НПО, така и към граждани, които не са ангажирани с дейността на такива организации. Ако сте НПО, анкетата може да бъде попълнена от повече хора, свързани с вашата организация – служители, експерти, доброволци, членове и др. Попълването няма да отнеме повече от 10  мин.

Срокът за попълване е 21 септември 2018. Ако имате въпроси, моля, пишете на editor@ngobg.info.

Настоящата анкета е изцяло анонимна. Резултатите от нея ще бъдат използвани единствено за обобщен анализ на нагласите на анкетираните спрямо различните аспекти на анти-НПО реториката. За целите на анкетата НПО Порталът не събира и не обработва лични данни на анкетираните лица, освен IP адресът на компютъра-изпращач. С натискането на бутон „ОК“ или „Следващ“ Вие се съгласявате администраторите на анкетата да събират информация за IP адреса на компютъра, от който попълвате анкетата.

Благодарим Ви за отделеното време!

Question Title

Image

T