Screen Reader Mode Icon

ankieta magazynu Chłodnictwo&Klimatyzacja dla firm instalacyjnych


Bardzo dziękuję za chęć udziału w ankiecie na potrzeby tekstu przygotowywanego dla magazynu "Chłodnictwo&Klimatyzacja"!

Dane z ankiety wykorzystujemy wyłącznie do celów statystycznych, zaś informacje o firmie (nazwa i adres e-mail) wyłącznie do przesłania wyników ankiety.
Jej wypełnienie zajmie ok. 10 minut.
Bardzo proszę o odpowiedź na wszystkie pytania.

Dziękuję!
Marek Stachurka-Geller
redaktor naczelny

Question Title

* 1. Proszę podać nazwę firmy.

Question Title

* 2. Główny obszar działalności Państwa firmy (prosimy podać maks. 5 województw)

Question Title

* 3. Prosimy o wskazanie 3 marek klimatyzatorów split, z którymi pracują Państwo najczęściej.

Question Title

* 4. Które cechy urządzeń są najważniejsze z Państwa punktu widzenia?

  decydująca ważna neutralna niestotna
wydajność chłodnicza
wydajność grzewcza
efektywność energetyczna
parametry akustyczne
wyższy komfort (np. zapobieganie przeciągom)
rodzaj filtrów
wykonanie materiałowe
okres gwarancji
sterowanie (np. pilot, wi-fi, aplikacja mobilna)
design, wygląd
wymiary geometryczne
łatwość montażu
cena

Question Title

* 5. Jakie (inne niż parametry urządzeń) czynniki decydują o wyborze przez Państwa marki, z którą Państwo współpracują?

  decydująca ważna neutralna nieistotna
oferta cenowa
programy lojalnościowe, motywacyjne i rabatowe
szkolenia
warunki współpracy (np.wyposażenie w narzędzia)
warunki gwarancji
wsparcie serwisowe
prestiż marki

Question Title

* 6. Które cechy urządzeń są najważniejsze z punktu widzenia klienta?

  decydująca ważna neutralna niestotna
wydajność chłodnicza
wydajność grzewcza
efektywność energetyczna
parametry akustyczne
wyższy komfort (np. zapobieganie przeciągom)
rodzaj filtrów
wykonanie materiałowe
okres gwarancji
sterowanie (np. pilot, wi-fi, aplikacja mobilna)
design, wygląd
wymiary geometryczne
łatwość montażu
cena

Question Title

* 7. Proszę wybrać zdania, które najlepiej charakteryzują dzisiejszego nabywcę urządzeń split

  często zazwyczaj rzadko nigdy lub prawie nigdy
Klimatyzacja planowana jest na etapie projektu.
Kiedy klient kontaktuje się ze mną, ma już konkretne przemyślenia (np. markę, parametry, dodatkowe funkcje).
Klienci już dużo wiedzą, ale wciąż pokutuje wiele mitów.
Klient liczy na to, że to ja wskażę najlepsze dla jego potrzeb rozwiązanie.

Question Title

* 8. Proszę ocenić zwyczaje (czyli rzeczywiste działania) klientów co do przeglądów/konserwacji klimatyzatorów split.

  często zazwyczaj rzadko nigdy lub prawie nigdy
Nie zlecają przeglądów.
Wzywają serwisanta tylko w przypadku kłopotów.
Zlecają przegląd raz w roku.
Zlecają przegląd dwa razy w roku.

Question Title

* 9. Jaki jest średni koszt dla klienta pojedynczego standardowego montażu urządzenia split (do 6 m w korytkach) w Państwa firmie? Proszę wskazać cenę brutto.

Question Title

* 10. Jak według Państwa będzie wyglądało zainteresowanie klimatyzatorami split w tym roku?

Question Title

* 11. Czy w minionym sezonie - marzec 2022 /marzec 2023 - zanotowali Państwo zwiększoną zmniejszoną liczbę zleceń/zapytań w odniesieniu do roku 2021/2022?

Question Title

* 12. Czy w związku z sytuacją gospodarczą obawiają się Państwo mniejszego zainteresowania klimatyzacją indywidualną typu split ?

Question Title

* 13. Czy Państwa zdaniem obecna sytuacja gospodarczo-polityczna wpłynie na wzrost/spadek cen urządzeń i usług montażu?

  spadną pozostaną bez zmian wzrosną
ceny montażu
ceny usług

Question Title

* 14. Ile w Państwa ocenie klienci najczęściej są w stanie wydać na klimatyzator (bez montażu) o mocy około 3-3,5 kW. Proszę o wskazanie przedziału cenowego (brutto) dla klasy STANDARD.

Question Title

* 15. Ile w Państwa ocenie klienci najczęściej są w stanie wydać na klimatyzator (bez montażu) o mocy około 3-3,5 kW. Proszę o wskazanie przedziału cenowego (brutto) dla klasy PREMIUM.

Question Title

* 16. Jakie są Państwa obawy związane z tegorocznym rynkiem? Co może stanowić największe zagrożenie?

Question Title

* 17. Proszę o wskazanie, jaki procent Państwa klientów w zeszłym roku ubiegał się o dotacje na klimatyzację jako źródło ciepła:

Question Title

* 18. Czy zainteresowanie pompami ciepła i dotacjami wpłynie na sprzedaż klimatyzatorów w roli źródła ciepła również w tym roku?

Question Title

* 19. Na czym opierają Państwo największe nadzieje związane z rozwojem rynku klimatyzatorów / Państwa firmy? Co może w najbliższych latach sprzyjać temu rozwojowi?

Question Title

* 20. Prosimy o podanie adresu e-mail (prześlemy na niego wyniki zbiorcze niniejszej ankiety!)

Question Title

* 21. Prosimy o podanie numeru telefonu (do komunikacji w sprawie niniejszej ankiety)

T