Duke marrë shkas nga gjendja e pandemisë, po ju drejtohemi për të marrë një tablo të familjarizimit dhe mënyrës se si ndjeheni ju me pjesëmarrjen në aktivitete online (webinare, trajnime, konferenca, etj.).

Anketa do të ndihmojë Departamentin e Ligjit dhe të të Drejtave të Njeriut pranë Prezencës së OSBE-së në Shqipëri të planifikojë veprimtaritë aktuale dhe të së ardhmes në mënyrë të saktë dhe më të efektshme, sipas fushëveprimit të mandatit të saj.

Anketa është plotësisht anonime dhe plotësimi i saj nuk zgjat më shumë se 3 minuta.

Ju falënderojmë paraprakisht për kontributin tuaj në këtë ushtrim të rëndësishëm.

Question Title

1. Cila është gjinia e juaj?

Question Title

2. Ju lutem zgjidhni grupmoshën tuaj

Question Title

3. A keni përdorur programe për takime/aktivitete/trajnime online përgjatë punës suaj të përditshme përpara pandemisë?

Question Title

4. A keni përdorur programe për takime/aktivitete/trajnime online gjatë pandemisë?

Question Title

5. Sa e mundur është që të vazhdoni të përdorni programe për takime/aktivitete/trajnime online pas pandemisë?

Question Title

6. Nëse keni përdorur programe për takime/aktivitete/trajnime online, cilat janë ato (mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)?

Question Title

7. Cila është pajisja që parapëlqeni të përdorni për marrjen pjesë në takime/aktivitete/trajnime online (mund të zgjidhni më shumë se një alternativë)?

Question Title

8. A keni lidhje interneti të qëndrueshme në vendin tuaj të punës?

Question Title

9. A i keni pajisjet e nevojshme në vendin tuaj të punës (Laptop, PC, kamera për komunikimin në rrjet, mikrofon, programe)?

Question Title

10. A keni Departament të IT-së në vendin tuaj të punës?

Question Title

11. A mendoni këto programe janë të aksesueshme lehtësisht për ju dhe personelin tuaj?

Question Title

12. A do të përfitonte stafi juaj nga një trajnim për përdorimin e programeve gjatë aktiviteteve online?

Question Title

13. A mendoni se takimet/aktivitetet/trajnimet online janë po aq të efektshme sa ato ballë për ballë (fizike)?

Question Title

14. A do të preferonit më shumë të merrni pjesë në takime/aktivitete/trajnime online apo në ato ballë për ballë (fizike)?

Question Title

15. A mendoni se aktivitetet online do ta shkurtonin kohëzgjatjen e panevojshme të aktiviteteve ballë për ballë (fizike)?

Question Title

16. Sipas mendimit tuaj, cila është kohëzgjatja e pranueshme e një aktiviteti online?

Question Title

17. A mendoni se në takime/aktivitete/trajnime online pjesëmarrësit janë më pak të përqendruar  se në ato ballë për ballë (fizike)?

Question Title

18. A mendoni se në takime/aktivitete/trajnime online pjesëmarrësit kanë tendencën të shpërqëndrohen më shumë se në ato ballë për ballë (fizike)?

Question Title

19. Cili mendoni se është numri maksimal i pjesëmarrësve në një takim online që ky i fundit të jetë ende i efektshëm?

Question Title

20. Cili mendoni se është numri maksimal i pjesëmarrësve në një trajnim online që ky i fundit të jetë ende i efektshëm?

Question Title

21. Cili mendoni se është numri maksimal i pjesëmarrësve në një event online që ky i fundit të jetë ende i efektshëm?

Question Title

22. A mendoni se ka aspekte të takimeve/aktiviteteve/trajnimeve ballë për ballë (fizike) të cilat nuk mund të zëvendësohen nga ato online?

Question Title

23. A mendoni se takimet/aktivitetet/trajnimet online e ulin mundësinë për krijimin e rrjetit të kontakteve personale?

Question Title

24. A mendoni se takimet/aktivitetet/trajnimet online nxisin të njëjtin nivel debati dhe përkushtimi të pjesëmarrësve me ato ballë për ballë (fizike)?

Question Title

25. A keni shqetësime rreth privatësisë dhe të dhënave personale në lidhje me zhvillimin e takimeve/aktiviteteve/trajnimeve online?

0 nga 25 me përgjigje
 

T