Uvod

Cilj te raziskave je razumeti stališča in seznanjenost oseb s Parkinsonovo boleznijo glede možnosti zdravljenja, ki so jim na voljo. Naš cilj je predvsem razumeti, ali osebe z napredovalo obliko Parkinsonove bolezni dobijo pravočasne in ustrezne informacije o teh različnih možnostih zdravljenja s strani zdravstvenih delavcev.

Ta raziskava je namenjena osebam s Parkinsonovo boleznijo in njihovim skrbnikom; je brez omejitev v zvezi s starostjo, datumom diagnoze ali stanja njihove bolezni.

“Napredovala oblika Parkinsonove bolezni” se v splošnem nanaša na čas, ko simptomi postanejo kompleksnejši ter imajo večji vpliv na vsakodnevno življenje – in ko se neoralni načini zdravljenja začenjajo upoštevati kot ustrezna možnost za obvladovanje simptomov. Na ocenjevalni lestvici Hoehn & Yahr napredovalo obliko Parkinsonove bolezni predstavljata stopnji 4 in 5 (glejte: https://www.parkinson.org/Understanding-Parkinsons/What-is-Parkinsons/Stages-of-Parkinsons)

To raziskavo podpira Britannia Pharmaceuticals Ltd.; raziskava se pripravlja v partnerstvu z omenjeno družbo.
 
Poročati je treba o neželenih dogodkih. Obrazci za poročanje ter informacije so na voljo na:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Slovenčeva ulica 22
SI-1000Ljubljana

Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si
spletna stran: www.jazmp.si
 
4% of survey complete.

T