Inleiding

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de perceptie en kennis van patiënten die lijden aan de ziekte van Parkinson over de voor hen beschikbare behandelingsopties. Ons doel is met name te begrijpen of mensen  met een gevorderd stadium van Parkinson tijdig adequate informatie over de verschillende behandelingsmogelijkheden ontvangen van beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg.

Deze enquête is gericht tot Parkinsonpatiënten en hun verzorgers, zonder beperkingen inzake leeftijd, datum van diagnose of stadium van hun aandoening.

Bij Parkinson in een gevorderd stadium zijn de symptomen doorgaans complexer geworden en hebben ze meer impact op het dagelijkse leven. In deze fase kunnen niet-orale behandelingsopties overwogen worden om de symptomen te controleren. Voor de beschrijving van het verloop van de ziekte van Parkinson gebruikt de medische sector doorgaans de schaal van Hoehn en Yahr. Deze schaal beschrijft het verloop van de ziekte in vijf fasen, waarbij fase 4 en 5 als ‘Parkinson in een gevorderd stadium’ of ‘gevorderd Parkinson’ wordt beschouwd (zie: https://www.parkinson.org/Understanding-Parkinsons/What-is-Parkinsons/Stages-of-Parkinsons).

Dit onderzoek wordt gesteund door en ontwikkeld in samenwerking met Britannia Pharmaceuticals Ltd.

BELGIË: Bijwerkingen kunnen gemeld worden aan het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) https://www.fagg.be/nl/melden_van_een_bijwerking_als_patient

NEDERLAND: Bijwerkingen kunnen gemeld worden aan het Bijwerkingencentrum Lareb https://www.lareb.nl/nl
 
4% of survey complete.

T