Британски совет прави истражување во врска со испитите по англиски јазик и јазичните нивоа. Би Ви биле благодарни доколку одвоите 5 минути од Вашето време и ја пополните анкетата. Анкетата е анонимна.

Question Title

3. За кој од следните сертификати за англиски јазик имате слушнато

Question Title

4. Доколку имате избор кој испит по англиски јазик ќе го полагате, кои критериуми ќе ви бидат најважни? Наредете ги одговорите по приоритет.

Question Title

8. На кој начин најчесто се информирате за новостите од земјава и светот?

Question Title

10. Дали сакате да добивате повеќе информации од Британски совет за испити по англиски јазик и можност да добиете бесплатен Аптис тест? Ако да, наведете ја Вашата емаил адреса:

Ви благодариме за одговорите и одвоеното време. Ако сакате повеќе информации за меѓународни испити по англиски јазик посетете ја нашата веб страница и следете нé на Facebook и Twitter.
Британскиот совет бара пристап до Вашите лични податоци со цел, по потреба, да Ве контактира во врска со процесирањето на овој прашалник.

Според Законот за заштита на податоци на Обединетото Кралство, секој поединец има право да побара копија од личните податоци што ги чуваме за Вас, за што може да побараме надоместок. Секој поединец има право да побара да исправиме некои грешки во доставените информации. За повеќе информации, Ве молиме контактирајте ја локалната канцеларија на Британски совет и веб-страницата за Заштита на личните податоци.

T