Pod patronatem J.M. Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zapraszamy do uczestnictwa w badaniach dotyczących losów zawodowych absolwentów. Celem badania jest określenie jak wiedza i umiejętności, zdobyte podczas studiów, wpłynęły na rozwój karier zawodowych naszych absolwentów. Podkreślamy, że ankieta jest anonimowa, a jej wyniki zostaną opublikowane w postaci zbiorczego zestawienia statystycznego.

T