Ujeedada habka kordhintu waa in ay doortaan qalab waxbarid ugu fiican ee la heli karo si ay u taagyeeraan barida xisaabta dugsiga dhexe iyo waxbarashada. Talooyinka iyo warcelinta beesha iyo macalimiintu waxay qaybo muhiim ah u yihiin geedi socodka dib u eegista iyo soo xulidda.  Si looga caawiyo shaqada guddiga qorsashahaa inta lagu guda jiro dib u eegista qalabka wax lagu barto, waxaan idiin ku casuumayaa dib u eegitaanka buugta loo soo gudbiyey in la tixgeliyo. 
Ka hor inta aanad bilaabin
Fadlan hubi in aad dib u eegay qalabka manhajka marka hore. Tilmaamaha sida loo helo iyo dib u eegaan qalabka online waxaa laga heli karaa halkan: Math 6-8 Adoption Vendor Materials

* 1. Buugani wuxuu u adeegayaa ardayda dugsiyada dhexe oo leh awoodo kala duwan oo balaadhan.

  0 - liita 1 - caadi ah 2 - wanaagsan 3 - aad u wanaagsan
Big Ideas Math
Connected Math Project 3 (CMP3)
Core Focus on Math 
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 2. Buugani wuxuu wax ka qabana karaa baahida ardaygayga.

  0 -liita 1 - caadi ah 2 - wanaagsan 3 - aad u wanaagsan
Big Ideas Math
Connected Math Project (CMP3)
Core Focus on Math
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 3. Qiimaynta la i siiyey waxay u dhigantaa filashadayda.

  0 - liita 1 - caadi ah 2 - wanaagsan 3 - aad u wanaagsan
Big Ideas Math
Connected Math Project (CMP3)
Core Focus on Math
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 4. Khayraadka la bixiyey waxay iga caawin doonaan inaan taagyeero ardaygayga.

  0 - liita 1 - caadi ah 2 - wanaagsan 3 - aad u wanaagsan
Big Ideas Math
Connected Math Project (CMP3)
Core Focus on Math
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 5. Buugani kuma jiraan macluumaad cunsuri ama xaqiraada iyo wuxuu isku dayaya inuu si caddaalad ah u u matalo noocyada kala duwan ee dhaqammadda.

  0 - liita 1 - -caadi ah 2 - wanaagsan 3 - aad u wanaagsan
Big Ideas Math
Connected Math Project (CMP3)
Core Focus on Math 
EnVision
Eureka
Glencoe
Go Math!
Math in Focus
Open Up Math

* 6. Qaybahaan midee u dareemaysa inay ugu muhiimsan tahay darajeeynta buugaagta xisaabta?

* 7.  Aqoonso kaalintaada (calaamadee dhamaan inta ku khuseysa):

* 8. Fadlan goobaab gali waayo-aragnimada ardayga / ardayda xisaabta barashada:

* 9. Dugsigee ardaygaadu dhigtaa? (Haddii aad taagyeero ardayda wax ka badan hal dugsi dhigata, fadlan ku qor dugsiyada ay inta badan ardaydaaadu dhigtaan.)

* 10. Xogta Dadka (Fadlan calaamadee dhamaan kuwa khuseeya.)

* 11. Ma jiraan wax kale oo aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto guddiga qalabka qoraal?

T