Παρακαλούμε αφιέρωσε λίγο από τον χρόνο σου (5 λεπτά περίπου) για να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο. Θέλουμε να ακούσουμε τις απόψεις σου για την ιστοσελίδα μας, ώστε να τις αξιοποιήσουμε για βελτίωσή της.

Συμπληρώνοντας την έρευνα θα έχεις το δικαίωμα να συμμετάσχεις σε κλήρωση για να κερδίσεις ένα Huawei P20 Pro smartphone.
 
Όροι Συμμετοχής

T