Question Title

1. Pro ověření Vaší reference prosíme o uvedení Vašeho
PŘÍJMENÍ, JMÉNA a MÍSTA BYDLIŠTĚ (Vzor: Novák Jiří, Hranice).

Question Title

2. Jak jste se o ZUŠ Hranice a nabídce jejích vzdělávacích programů (hudební, výtvarné, taneční, elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba aj.) dozvěděl(a)? (možnost uvést více odpovědí).

Question Title

3. Co bylo pro volbu ZUŠ Hranice rozhodující? (možnost uvést více odpovědí).

Question Title

4. Proč jste se rozhodli pro výuku v ZUŠ Hranice?

Question Title

5. Prosím, ohodnoťte kvalitu výuky Vašeho dítěte (známky jako ve škole, jednička je nejlepší). V případě udělení horší známky než 1 uveďte, co navrhujete zlepšit.

Question Title

6. Prosím ohodnoťte kvalitu komunikace a chování učitele v hodině k dětem a k Vám jako jeho zákonnému zástupci (jako ve škole). V případě udělení horší známky než 1 prosím uveďte, co navrhujete zlepšit.

Question Title

7. Jakým způsobem se ZUŠ Hranice nejčastěji komunikujete (jak získáváte informace)?

Question Title

8. Prosím ohodnoťte chování zástupců vedení ZUŠ a administrativních pracovníků školy (známky jako ve škole). V případě udělení horší známky než 1 uveďte, co navrhujete zlepšit.

Question Title

9. Prosím, ohodnoťte řešení případných problémů (známky jako ve škole). V případě udělení horší známky než 1 uveďte, co navrhujete zlepšit.

Question Title

10. Jak se Vám líbí kvalita webových stránek školy?

Question Title

11. Víte, že zápisy žáků do ZUŠ Hranice probíhají společně se zápisy žáků do hranických základních škol a současně ve školách, kde má ZUŠ Hranice svá detašovaná pracoviště v okolních obcích?

Question Title

12. Věděli jste, že se v ZUŠ Hranice v rámci všech oborů (hudební, výtvarný, taneční) vyučuje i elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba?

Question Title

13. Víte, že ZUŠ Hranice má svůj vlastní školní vzdělávací program a je autorem pilotního projektu EZHZT (Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba)?

Question Title

14. Víte, že ZUŠ Hranice provozuje poloprofesionální nahrávací studio a že tento předmět vyučuje (Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba)?

Question Title

15. Působí na Vás prostředí v ZUŠ Hranice pozitivně, inspirativně? Cítíte se Vy i Vaše dítě v ZUŠ "jako doma"?

Question Title

16. Jak je spokojeno (jaké má pocity) Vaše dítě navštěvující ZUŠ Hranice.

Question Title

17. Je vybavenost učeben ZUŠ podle Vás dostatečná po stránce materiální a technické?

Question Title

18. Víte, že vedle individuální výuky jsou důležitou součástí ZUŠ Hranice dechové a smyčcové soubory, orchestry a pěvecké sbory a další vlastní projekty (muzikály apod.) ?

Question Title

19. Je pro Vás osobně důležité, aby základní umělecké školství bylo stále součástí vzdělávání a vzdělávacího systému v České republice?

Question Title

20. Kdyby jste byl/a ve vedení školy ZUŠ Hranice, co by bylo jinak? Máte nějaké podněty na zlepšení chodu či kvality vzdělávání?

Question Title

21. Jaké další možné studijní zaměření byste uvítali?

Question Title

22. Zúčastňujete se představení/předehrávek a jiných vystoupení dětí a pedagogů ZUŠ?

Question Title

23. Máte zájem o zasílání informací a pozvánek na školní vystoupení.

Question Title

24. Měl(a) byste zájem o ZUŠ Hranice spolupořádaný akreditovaný kurz pro rodiče a děti ve věku od 1roku do15ti let pro podporu vzájemné tvořivosti doma?

Question Title

25. Jaká slova podle Vás vystihují ZUŠ Hranice
(např. kvalitní, solidní, inovativní, bezproblémová, skvělá škola, správná škola)

Question Title

26. Doporučil(a) byste ZUŠ Hranice ostatním jako kvalitní školu, kdyby se Vás ptali na doporučení?

Question Title

27. Jakou školku, školu, zařízení či firmu z oblasti vzdělávání byste Vy osobně doporučil(a) jako kvalitní? (autoškoly, jazykové kurzy, taneční kurzy atd.)

Question Title

28. Souhlasíte s uveřejněním Vaší reference na www.zushranice.cz, www.kvalitni-skola.cz a www.ustav-skolstvi.cz?

Question Title

29. TEXT REFERENCE - Jak byste shrnuli Vaši spokojenost s touto školou, Vaše zhodnocení/doporučení které bychom mohli uvést? (např.: Jsem spokojen(a) s komunikací, přístupem i způsobem výchovy, ZUŠ Hranice doporučujeme.)

Question Title

30. Zajímalo by Vás, zda ZUŠ Hranice v hodnocení spokojenosti uspěla s vyznamenáním a získala značku KVALITNÍ ŠKOLA?

Question Title

31. Máte zájem o zasílání vstupenek zdarma na prestižní veletrhy v ČR (FOR KIDS, FOR TOYS , FOR INTERIOR, FOR PRESENT, FOR BABYES, Dům a byt Ostrava aj.).

T