A HBLF és az AON Hewitt kutatása 2017

Jelen kérdőív kitöltésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Hungarian Business Leaders Forum az Ön által a jelen kérdőív kitöltése során megadott adatokat teljes körűen kezelje és feldolgozza.
Tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés célja az Ön, vagy az Ön által képviselt szervezet részvétele a kutatásban, az adatkezelés alapja pedig az Ön és a Hungarian Business Leaders Forum között jelen kérdőív kitöltésével létrejött szerződés.
Tudomásul veszi továbbá, hogy az adatok kezelésére és feldolgozására a Hungarian Business Leaders Forum munkatársai jogosultak, az adatkezelés ideje határozatlan. Az adatokat a Hungarian Business Leaders Forum munkatársai ismerhetik meg.
Tudomásul veszi, hogy kérheti saját személyes adatai pontosítását, frissítését és törlését.
A fentiek bármelyikére vonatkozó kérelem az alábbi elérhetőségeken nyújtható be:
E-mail: hblf@hblf.hu

* 1. Cég neve:

* 2. Ki(k) az első számú vezető(k) a magyar vállalatnál?
Kérem, írja le a neve(ke)t és beosztás(oka)t!

* 3. Felsővezetők száma (a fentiekben említett vezetőkön túl; beleértve a helyi és regionális munkaköröket is)

* 4. Középvezetők száma

* 5. Van-e a cégnél igazgatóság?
Kérem, a megfelelő helyre tegyen X-et!

* 6. Az igazgatóságban lévő nők illetve férfiak száma

* 7. Van-e a cégnél felügyelő bizottság?
Kérem, a megfelelő helyre tegyen X-et!* 8. A felügyelő bizottságban lévő nők, illetve férfiak száma
* 9. Mennyi jelenleg az összes alkalmazott száma? (2017. Q1)

* 10. Az összes jelenlegi alkalmazott között hány nő, illetve férfi van?
 

Report a problem

T