1. WITAMY
WELCOME

 Drodzy uczestnicy,
 
Kwestionariusz został opracowany W ramach projektu RENAISSANCE i ma służyć do oceny społecznej akceptacji odnawialnych źródeł energii oraz innowacyjnych modeli produkcji i konsumpcji opartych na społecznościach lokalnych. Zapraszamy do wypełnienia ankiety, aby poznać Wasze doświadczenia i opinie na następujące tematy:
▸      Ogólna znajomość zagadnień związanych z ochroną środowiska i energią
▸      Rozumienie polityki europejskiej, krajowej i lokalnej
▸      Podejmowanie własnych decyzji
▸      Postrzegane ryzyka i korzyści
▸      Wpływ kontekstu społecznego na wybory dotyczące dostaw energii
▸      Akceptacja innowacyjnych technologii i usług
 
Ankieta jest anonimowa a jej wypełnienie zajmie około 20 minut.
 
O PROJEKCIE RENAISSANCE
 
Niniejsza ankieta przeprowadzana jest w ramach projektu RENAISSANCE, finansowanego przez Unię Europejską. Projekt RENAISSANCE ma na celu opracowanie społecznościowej, skalowalnej i powielalnej metody wdrażania nowych modeli biznesowych oraz technologii wspierających czystą produkcję i lokalną dystrybucję energii w lokalnych społecznościach. W ten sposób promuje przejście od podejścia opartego na technologii, do podejścia ukierunkowanego na konsumentów.
 
O TWOIM UDZIALE

Twój udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny a zebrane dane będą traktowane jako poufne. Wyniki niniejszego badania będą zawierały jedynie dane zestawione, bez możliwości identyfikacji indywidualnych odpowiedzi przez kogokolwiek. Ankieta nie wymaga podania żadnych informacji, które pozwoliłyby na zidentyfikowanie Twojej tożsamości (np. nazwiska). Jeśli w trakcie wypełniania ankiety zechcesz się wycofać, zamknij przeglądarkę bez przesyłania odpowiedzi.
 
Przesyłając formularz:
 
▸      potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat i przeczytałeś(aś) niniejszy formularz zgody
▸      wyrażasz zgodę na udział w niniejszym badaniu i poddaniu Twoich anonimowych odpowiedzi analizom, na podstawie których powstaną publikacje badawcze
▸      zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 
Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dowiedzieć się więcej o wynikach projektu RENAISSANCE, prosimy o kontakt pod adresem info@renaissance-h2020.eu
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu RENAISSANCE
www.renaissance-h2020.eu
 
6% of survey complete.

T