Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español
  • Indonesia
  • Melayu
  • Português
  • Türkçe
  • हिन्दी
  • ไทย
  • 中文

ผู้ประกอบอาชีพแรงงานขนส่งอิสระ

สหภาพแรงงานขนส่ง (TWU) จะช่วยสร้างสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและยุติธรรมยิ่งขึ้นสำหรับผู้ประกอบอาชีพแรงงานขนส่ง ในส่วนหนึ่งของแคมเปญของเรา TWU กำลังทำการสำรวจพนักงานที่ให้บริการขนส่งผ่านแอป เช่น ไรด์แชร์ การส่งอาหาร และการจัดส่งพัสดุ เพื่อสำรวจเกี่ยวกับสภาพการทำงานและประสบการณ์ในที่ทำงานของพวกเขา
แบบสำรวจจะใช้เวลาในการทำประมาณ 10 นาที ข้อมูลของคุณจะถูกรวบรวมแบบไม่ระบุตัวตนและจะถูกใช้สำหรับการวิจัยนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกที่จะกรอกรายละเอียดการติดต่อของคุณไว้ที่ส่วนท้ายของแบบสำรวจ เพื่อให้คุณสามารถติดต่อรับข่าวสารจาก TWU ได้ ขอบคุณที่สละเวลา

Question Title

* 1. คุณทำงานขนส่งประเภทใดผ่านแอป (กรุณาเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)

Question Title

* 2. คุณเพศอะไร

Question Title

* 4. คุณเป็นพลเมืองออสเตรเลียหรือผู้พำนักถาวรในออสเตรเลีย (PR) หรือไม่

Question Title

* 5. หากคุณทำงาน ส่งอาหาร คุณทำงานให้กับแพลตฟอร์มใด (กรุณาเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)

Question Title

* 6. หากคุณทำงาน ไรด์แชร์ คุณทำงานให้กับแพลตฟอร์มใด (กรุณาเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)

Question Title

* 7. หากคุณทำงาน จัดส่งพัสดุ คุณทำงานให้กับแพลตฟอร์มใด (กรุณาเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)

Question Title

* 8. (หากเลือกมากกว่าหนึ่งแพลตฟอร์มด้านบน) เหตุใดคุณจึงเลือกทำงานหลายแอป (กรุณาเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)

Question Title

* 9. คุณได้รายได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์จากงานนี้เท่าไหร่

Question Title

* 10. โดยเฉลี่ยแล้วคุณทำงานให้บริการไรด์แชร์ ส่งอาหาร หรือจัดส่งพัสดุ กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (รวมเวลารอและเวลาทำงานอื่นๆ ทั้งหมด)

Question Title

* 11. ในหนึ่งสัปดาห์โดยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายรายสัปดาห์ของคุณคิดเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานของคุณประมาณเท่าใด ตัวอย่างเช่น ค่าน้ำมัน ค่าเสื้อผ้าพิเศษ ค่าโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษารถยนต์หรือจักรยานยนต์ของคุณ

Question Title

* 12. ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับตัวคุณมากที่สุด (เลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น)

Question Title

* 13. ข้อความใดต่อไปนี้ตรงกับตัวคุณมากที่สุด (เลือกเพียงข้อเดียวเท่านั้น)

Question Title

* 14. โปรดระบุว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับงานบริการไรด์แชร์ บริการส่งอาหาร หรือจัดส่งพัสดุ ของคุณ ณ ปัจจุบัน

  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ค่อนข้างไม่เห็นด้วย ทั้งไม่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ค่อนข้างเห็นด้วย เห็นด้วยอย่างยิ่ง
งานนี้ทำให้ฉันมีความมั่นคงในการทำงานแบบที่ฉันต้องการ
ฉันพอใจกับรายได้ที่ฉันได้รับ
ฉันพึงพอใจกับสภาพการทำงาน
ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่ฉันใช้เลือกแพลตฟอร์มที่ฉันทำงานให้
ฉันมีเวลาว่างสำหรับการพักผ่อน พบปะเพื่อนฝูง และใช้เวลากับครอบครัวเมื่อไม่ได้ทำงาน

Question Title

* 15. ในช่วงเวลาที่คุณทำงานงานบริการไรด์แชร์ บริการส่งอาหาร หรือจัดส่งพัสดุ ข้อใดต่อไปนี้ตรงกับคุณ (กรุณาเลือกทุกข้อที่เกี่ยวข้อง)

Question Title

* 16. อะไรคือข้อกังวลที่ใหญ่ที่สุดของคุณเกี่ยวกับการทำงานบริการไรด์แชร์ บริการส่งอาหาร หรือจัดส่งพัสดุ (กรุณาเลือกไม่เกินสามข้อ)

Question Title

* 17. รัฐบาลกลางกำลังพิจารณาออกกฎหมายใหม่ที่ให้สิทธิ์ผู้ประกอบอาชีพแรงงานขนส่งเข้าถึงค่าจ้าง สิทธิ และการคุ้มครองที่เป็นธรรม คุณสนับสนุนเรื่องนี้หรือไม่

Question Title

* 18. มีปัญหาหรือประสบการณ์อื่นๆ ที่คุณต้องการแบ่งปันหรือไม่

Question Title

* 19. The TWU is leading a campaign to ensure the Government provides fair pay and rights to all workers. Will you support the campaign by becoming a union member?

Question Title

* 20. กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เพื่อให้เราส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่คุณได้

0 จาก 20 ที่ตอบ
 

T