Screen Reader Mode Icon
  • English
  • Español
  • Indonesia
  • Melayu
  • Português
  • Türkçe
  • हिन्दी
  • ไทย
  • 中文

Pekerja Pengangkutan Ekonomi Gig

Persatuan Pekerja Pengangkutan (TWU) membantu dalam mewujudkan suasana yang lebih selamat dan adil untuk para pekerja dalam industri pengangkutan. Sebagai sebahagian daripada kempen kami, TWU menjalankan kaji selidik ke atas pekerja yang menyediakan perkhidmatan pengangkutan berasaskan aplikasi - perkongsian kenderaan, penghantaran makanan dan penghantaran bungkusan - untuk laporan mengenai suasana pekerjaan dan pengalaman mereka semasa bekerja.
Kaji selidik ini mengambil masa sekitar sepuluh minit untuk dilengkapkan. Data anda akan dikumpul secara awanama dan hanya akan digunakan untuk tujuan kajian ini. Namun, anda boleh memilih untuk memasukkan maklumat hubungan anda pada penghujung kaji selidik ini supaya anda boleh kekal berhubung dengan TWU. Terima kasih atas penyertaan anda.

Question Title

* 1. Apakah jenis pekerjaan pengangkutan berdasarkan aplikasi yang selalu anda lakukan? (Sila pilih semua yang berkaitan)

Question Title

* 2. Apakah jantina anda?

Question Title

* 4. Adakah anda seorang warganegara Australia atau penduduk tetap (PR) Australia?

Question Title

* 5. Jika anda bekerja untuk platform penghantaran makanan , apakah platform tersebut? (Sila pilih semua yang berkaitan)

Question Title

* 6. Jika anda bekerja untuk platform perkongsian kenderaan, apakah platform tersebut? (Sila pilih semua yang berkaitan)

Question Title

* 7. Jika anda bekerja untuk platform penghantaran bungkusan, apakah platform tersebut? (Sila pilih semua yang berkaitan)

Question Title

* 8. (Jika lebih daripada satu platform di atas yang dipilih) Mengapa anda memilih untuk bekerja di pelbagai aplikasi? (Sila pilih semua yang berkaitan)

Question Title

* 9. Apakah purata pendapatan mingguan anda melalui pekerjaan ini?

Question Title

* 10. Secara purata, berapa jamkah yang anda gunakan untuk pekerjaan perkongsian kenderaan, penghantaran makanan atau penghantaran bungkusan setiap minggu (termasuk masa menunggu dan masa bekerja yang lain)?

Question Title

* 11. Secara purata mingguan, berapa banyakkah pendapatan mingguan yang anda gunakan sebagai kos berkaitan pekerjaan anda? Sebagai contoh, kos minyak, pakaian khas, bil telefon, penyelenggaraan kenderaan atau motosikal?

Question Title

* 12. Yang manakah antara penyataan berikut paling tepat menerangkan mengenai anda? (Pilih satu jawapan sahaja)

Question Title

* 13. Yang manakah antara penyataan berikut paling tepat menerangkan mengenai anda? (Pilih satu jawapan sahaja)

Question Title

* 14. Sila nyatakan tahap persetujuan anda untuk pernyataan berikut berkenaan pekerjaan anda dalam perkongsian kenderaan, penghantaran makanan atau penghantaran bungkusan.

  Sangat tidak setuju Tidak setuju Berkecuali Setuju Sangat setuju
Pekerjaan ini memberikan jaminan pekerjaan yang saya perlukan
Saya berpuas hati dengan pendapatan yang saya peroleh
Saya berpuas hati dengan suasana bekerja sekarang
Keselamatan saya merupakan keutamaan bagi platform tempat saya bekerja
Saya mempunyai banyak masa lapang untuk rakan-rakan dan keluarga di luar waktu bekerja

Question Title

* 15. Semasa bekerja dalam perkongsian kenderaan, penghantaran makanan atau penghantaran bungkusan, adakah anda pernah mengalami mana-mana keadaan berikut? Sila pilih semua yang berkaitan.

Question Title

* 16. Apakah kebimbangan terbesar anda mengenai pekerjaan dalam perkongsian kenderaan, penghantaran makanan atau penghantaran bungkusan? (Sila pilih sehingga tiga jawapan).

Question Title

* 17. Kerajaan Persekutuan sedang mempertimbangkan untuk mewujudkan undang-undang baharu yang membolehkan pekerja pengangkutan mendapat upah yang setara, hak dan perlindungan. Adakah anda menyokong perkara ini?

Question Title

* 18. Adakah terdapat isu atau pengalaman lain yang anda’d mahu kongsikan?

Question Title

* 19. The TWU is leading a campaign to ensure the Government provides fair pay and rights to all workers. Will you support the campaign by becoming a union member?

Question Title

* 20. Sila masukkan nama, alamat e-mel dan nombor telefon anda supaya kami boleh menghantar maklumat lanjut kepada anda.

0 daripada 20 dijawab
 

T