Comhrá - ciorcal comhrá meán leibheáil/intermediate conversational group

Is cleachtadh cainte é seo do dhaoine atá ag foghlaim na Gaeilge/daoine ar mhaith leo a gcuid Gaeilge a chleachtadh.
 
Beidh na seisiúin seo ar siúl gach Chéadaoin ón 19.00-20.00 i Mí Feabhra agus Mí Mhárta, seachas ar an 17/3/21.
 
 
This group is for people who are learning Irish and want to practice speaking the language.
 
The sessions will take place every Wednesday in February and March apart from the 17/3/21.

Question Title

* 1. Ainm Name

Question Title

* 2. Ríomhphost Email

Question Title

* 3. An bhfuil cónaí ort i nGaeltacht na Mí (Baile Ghib/Ráth Chairn) nó sna ceantair mháguaird? Do you live in the Meath Gaeltacht, or in the surrounding areas?

T