Δάνεια Φωτοβολταϊκών

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο δάνειο που υποστηρίζει τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.

Ειδικά για τους αγρότες επιτρέπεται ο εικονικός συμψηφισμός «Virtual Net Metering», δηλαδή δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης του σταθμού παραγωγής σε διαφορετικό χώρο από την εγκατάσταση κατανάλωσης. Έτσι εγκαθιστώντας οι αγρότες φωτοβολταικά πάρκα σε χωράφια μειώνεται το κόστος παραγωγής τους και να αυξάνεται το εισόδημά τους.

Με πρόσφατη αλλαγή στα αγροτικά φωτοβολταϊκά με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 4602/19, δίνεται η δυνατότητα στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, να εγκαταστήσουν μέχρι δύο αγροτικά φωτοβολταικά συστήματα δυναμικότητας έως 500 KW έκαστο, με σκοπό την πώληση ηλεκτρικού ρεύματος. Με αυτόν τον τρόπο έχουν επιπλέον εισόδημα από την πώληση της περίσσιας ενέργειας που διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης τα έσοδα αυτά θα θεωρούνται και θα φορολογούνται ως αγροτικό εισόδημα.

Δάνειο παγίων εγκαταστάσεων
Βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εκχώρηση της επιχορήγησης
Ενδεικτικές τιμές Φωτοβολταϊκών

Φωτοβολταϊκό Πάρκο 100kw παραγωγή έως 180.000KWh από 31.500€.
Φωτοβολταϊκό Πάρκο 200kw παραγωγή έως 360.000KWh από 61.500€.
Φωτοβολταϊκό Πάρκο 300kw παραγωγή έως 540.000KWh από 89.900€.
Φωτοβολταϊκό Πάρκο 400kw παραγωγή έως 720.000KWh από 118.900€.
Φωτοβολταϊκό Πάρκο 500kw παραγωγή έως 900.000KWh από 139.900€.
Ετήσια έσοδα απο Αγροτικά Φωτοβολταικά 100Kw και 500Kw

Ας δούμε 2 παραδείγματα με το επιπλέον εισόδημα που μπορεί να κερδίσει ένας αγρότης εγκαθιστώντας αγροτικά φωτοβολταικά 100kw και 500Kw:
  • Eνα φωτοβολταϊκό πάρκο 100 KW παράγει ετησίως, περίπου 155.000 KWh. Με τιμή πώλησης της KWh στα 0,075 € το επιπλέον κέρδος για τον αγρότη θα είναι περίπου 11.600 € ετησίως.

  • Eνα φωτοβολταϊκό πάρκο 500 KW παράγει περίπου 775.000 KWh ετησίως. Με τιμή πώλησης της KWh στα 0,075 € το επιπλέον κέρδος για τον αγρότη θα είναι περίπου 58.000 € ετησίως.
LTA SOLUTIONS LIMITED MARIA HOUSE Αυλώνος 1, 1075 Λευκωσία Κύπρος
Τηλέφωνο 0035 7991 27453. Fax.: 0035 722232744
Email: info@ltasolutionsltd.com, Site: www.ltasolutionsltd.com
Η ερωτήσεις με ( * ) είναι υποχρεωτικές

Question Title

* 1. Διεύθυνση ;

Question Title

* 2. Είσαστε υφιστάμενη επιχειρήση

Question Title

* 3. Σημειώστε το ύψος χρηματοδότησης που επιθυμείτε ;

Question Title

* 4. Ποια επικείμενη χρηματοδότηση Επιθυμείτε

Question Title

* 5. Ενδεικτικά, ως επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται:

Question Title

* 6. Ποια είναι η κύρια δραστηριοτητα σας.

Question Title

* 7. Εργασιακός κύκλος και τζίρος 2017,2018,2019.

Question Title

* 8. τι  Φωτοβολταϊκό πάρκο θέλετε να κάνετε

Question Title

* 9. Υπάρχουν ακίνητα στην ιδιοκτησία σας;

Question Title

* 10. Υπάρχει διαθέσιμο κεφάλαιο 20% της χρηματοδότησης που θέλετε ;

Question Title

* 11. Υπάρχει τραπεζικός δανεισμός ;

Question Title

* 12. Διευκρινίστε ότι θεωρείτε ότι θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το αντικείμενο και τα Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του σχεδίου σας ;

Question Title

* 13. NEWLETTER
Θέλετε να λαμβάνετε ενημερωτικά Newsletter μας ;

Question Title

* 14. Αποδέχομαι να προσκομίσω τα προσωπικά μου δεδομένα, με την νέα νομοθεσία που έχει γίνει γνωστή ως GDPR για ενημερώσεις και σχετικές υπηρεσίες από την https://www.ltasolutionsltd.com

Εφόσον ολοκληρώσετε επιτυχώς την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου πιέστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ.

T