Budżet Obywatelski
ankieta Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie kwestionariusza ankiety. Niniejsze badanie, prowadzone w ramach projektu naukowego realizowanego przez  pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, ma na celu zebranie opinii wśród mieszkańców Pani/Pana miasta na temat Budżetu Obywatelskiego (w skrócie: BO). 
Udział w badaniu jest anonimowy, a jego wyniki zostaną wykorzystane jedynie w celach naukowych.  Państwa wypowiedzi pomogą nam określić, jakie znaczenie dla mieszkańców miasta ma Budżet Obywatelski. Do części z pytań został dołączony zestaw gotowych propozycji odpowiedzi, spośród których proszę wybrać te, które będą odpowiadały Pani/Pana opinii i zaznaczyć znakiem „V”. Jeżeli w którymś z pytań, żadna z propozycji nie będzie według Pani/Pana odpowiednia, prosimy o udzielenie własnej i zapisanie jej w rubryce „inne” (jakie?).

Uwaga: Problematyka poruszana w pytaniach dotyczy sytuacji przed pandemią Covid 19, czyli do 29 lutego 2020 roku.

 

Serdecznie dziękujemy

Pracownicy
 Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie
prof. dr hab. Jacek Sroka
dr Joanna Podgórska-Rykała
dr Beata Pawlica
0 of 31 answered
 

T