पिंपरी चिंचवड शहरामध्ये दि.१९ जून ते दि २२ जून या दरम्यान होणाऱ्या आषाढी वारी पालखी सोहळ्यानिमित्त दुकान/ स्टॉल सुरु करण्यासाठी तात्पुरता परवाना देण्यात येत आहे. यासाठी नागरिकांना खालील फॉर्म भरून परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

Question Title

* 1. वैयक्तिक माहिती

Question Title

* 2. सदर दुकान कोणत्या पद्धतीने चालवण्यात येणार आहे?

Question Title

* 3. सदर दुकान/ स्टॉल चा आकार किती आहे?

Question Title

* 4. आपल्या दुकान/ स्टॉल चे उद्दिष्ट कोणत्या प्रकारचे आहे?

T