Η έρευνα διεξάγεται στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού του ΕΑΠ και αφορά στη διερεύνηση των εμπειριών αγορών καταναλωτών σε φυσικά καταστήματα λιανικής που χρησιμοποιούν προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (phygital retail).

Η συμμετοχή σας έχει σπουδαία αξία για εμάς και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτεί 12,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή και τον χρόνο σας.
e-mail επικοινωνίας: std157489@ac.eap.gr
Ενότητα A: Δημογραφικό προφίλ ερωτώμενων και λοιπές πληροφορίες

Question Title

* 1. Παρακαλούμε επιλέξτε το φύλο σας.

Question Title

* 2. Παρακαλώ επιλέξτε τη γενιά στην οποία ανήκετε.

Αν επιλέξετε “Καμία από τις παραπάνω ομάδες”, παρακαλώ μην συνεχίσετε στην απάντηση των ακόλουθων ερωτήσεων.

Question Title

* 3. Παρακαλούμε επιλέξτε την οικογενειακή κατάστασή σας.

Question Title

* 4. Παρακαλούμε επιλέξτε την τρέχουσα επαγγελματική κατάστασή σας.

Question Title

* 5. Παρακαλούμε επιλέξτε το υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης που έχετε ολοκληρώσει.

Question Title

* 6. Παρακαλούμε επιλέξτε το ετήσιο εισόδημα σας.

Question Title

* 7. Παρακαλούμε επιλέξτε αν γνωρίζετε τι είναι το «phygital λιανεμπόριο».

Question Title

* 8. Παρακαλούμε επιλέξτε αν έχετε επισκεφθεί κατάστημα λιανικής πώλησης όπου χρησιμοποιεί προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες (π.χ. ζωντανή συνομιλία μέσω chat, χρήση app, ηλεκτρονικές ετικέτες ραφιού, επαυξημένη και εικονική πραγματικότητα, συναλλαγή μέσω βίντεο-κλήσης, έξυπνα καρότσια, αυτόματα ταμεία) όπου καταναλώσατε φυσικές και ψηφιακές εμπειρίες.

Εάν επιλέξατε «όχι» στις ερωτήσεις 7. και 8., παρακαλώ να μη συνεχίσετε στην απάντηση των ακόλουθων ερωτήσεων.

Question Title

* 9. Παρακαλούμε επιλέξτε την(ις) κατηγορία(ίες) προϊόντων όπου έχετε ψωνίσει σε phygital κατάστημα λιανικής πώλησης. (Μπορείτε να σημειώστε περισσότερες από μία επιλογές.)

Ενότητα Β: Ανάγκες και Προσδοκίες των Καταναλωτών

Question Title

* 10. Οι επόμενες δηλώσεις σχετίζονται με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των καταναλωτών σχετικά με τεχνολογίες εντός του καταστήματος για χρηστικές, ηδονικές και κοινωνικές εμπειρίες. Παρακαλούμε σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας σας για κάθε μία από τις ακόλουθες δηλώσεις. (Σημειώστε μία απάντηση σε κάθε δήλωση)

  Διαφωνώ Απόλυτα Διαφωνώ Ούτε Συμφωνώ, Ούτε Διαφωνώ Συμφωνώ Συμφωνώ Απόλυτα
Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει την απόδοση των αγορών μου.
Η τεχνολογία επιτρέπει την ολοκλήρωση των λιανικών συναλλαγών γρήγορα.
Η τεχνολογία στα καταστήματα λιανικής πώλησης είναι απολαυστική.
Η τεχνολογία στα καταστήματα λιανικής πώλησης είναι οπτικά ελκυστική.
Η τεχνολογία στα καταστήματα λιανικής πώλησης βοηθά στην ανταλλαγή πληροφοριών.
Η τεχνολογία στα καταστήματα λιανικής πώλησης με κρατά σε επαφή.
Page1 / 4
 
25% of survey complete.

T