Hãy tham gia cuộc khảo sát của chúng tôi và cho chúng tôi biết những vấn đề bạn đang gặp phải.

Điều gì Đang Cản trở Quý vị? Thực hiện Khảo sát của Chúng tôi và Cho Chúng tôi Biết!
Hoa Kỳ và Texas có các luật đảm bảo rằng người khuyết tật có thể tham gia vào cuộc sống như mọi người khác – ở nhà họ, tại nơi làm việc, trường học, văn phòng bác sĩ và bệnh viện, và mọi nơi họ tới.

Disability Rights Texas nỗ lực đảm bảo rằng các luật này được tuân thủ và quyền của quý vị được bảo vệ. Bằng việc trả lời các câu hỏi trong bản khảo sát, chúng tôi hiểu rõ hơn về những vấn đề mà quý vị đang đối mặt do tình trạng khuyết tật của quý vị để chúng tôi có thể lập kế hoạch cho công việc của mình trong vài năm tới.

Câu hỏi? Cần trợ giúp điền vào bản khảo sát? Gọi cho đường dây trợ giúp khảo sát miễn phí của chúng tôi theo số 1-888-665-6602.
0 của 10 đã được trả lời
 

T