• English
  • Melayu

Perkongsian Kajian Kesediaan Ekonomi: Tinjauan Pengendali (2022/2023)

Tinjauan ini adalah untuk megukur kesediaan untuk menerima pakai ekonomi perkongsian di Malaysia.

Temuduga ini HANYA untuk pengendali platform di Malaysia.

Penyertaan adalah secara sukarela.

Semua butiran akan dirahsiakan.

Ini adalah tinjauan yang dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri, Malaysia dan Kumpulan Industri-Kerajaan Malaysia bagi Teknologi Tinggi (MIGHT).

Question Title

* 1. Sila nyatakan nama platform anda

Question Title

* 2. Sila nyatakan industri syarikat anda

Question Title

* 3. Tempoh platform dalam perkongsian industri ekonomi

Question Title

* 4. Apakah perolehan jualan tahunan platform anda tahun lepas?

Question Title

* 5. Apakah perolehan keuntungan tahunan platform anda tahun lepas?

Question Title

* 6. Saiz syarikat [berdasarkan jumlah pekerja(tidak termasuk pekerja gig dan pembekal)]

Question Title

* 7. Berapakah anggaran bilangan pengguna anda tahun lepas?

Question Title

* 8. Berapa anggaran jumlah pembekal servis (pekerja gig dan pembekal) untuk tahun sebelum.

Question Title

* 9. Berapakah anggaran jumlah transaksi yang dikendalikan di platform anda per tahunan

Question Title

* 10. Adakah anda bersetuju untuk mempunyai satu badan kawal selia kerajaan negara untuk menyelia aktiviti perkongsian ekonomi?

Question Title

* 11. Jika ya, adakah anda bersedia untuk berkongsi maklumat dengan badan kawal selia khas?

Question Title

* 12. Adakah anda fikir perkongsian ekonomi dan platform digital lain perlu dikawal?

Question Title

* 13. Jika ya, mengapa? [Jawapan boleh lebih daripada satu]

Question Title

* 14. Jika tidak, mengapa? [Jawapan boleh lebih daripada satu]

Question Title

* 15. Apakah pendapat anda tentang proses sedia ada untuk menubuhkan perniagaan di Malaysia?

Question Title

* 16. Berapa banyak pihak berkuasa yang anda perlu berurusan dalam menjalankan perniagaan?

Question Title

* 17. Apakah pendapat anda tentang tahap kesediaan SME untuk mengadaptasi ekonomi perkongsian di Malaysia? (Jika anda mewakili SME, nyatakan tahap kesediaan anda)

Question Title

* 18. Sila bantu kami memahami sebab anda memilih jawapan di atas:

Question Title

* 19. Adakah anda fikir garis panduan dan peraturan sedia ada adalah mencukupi untuk meningkatkan tahap kesediaan di kalangan perniagaan untuk menerima pakai perkongsian ekonomi?

Question Title

* 20. Jika tidak, mengapa?

T