• Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Nederlands (België)
  • Nederlands (Nederland)
  • Norsk
  • Polski
  • Português
  • Русский

Question Title

* 2. Jaka jest Twoja płeć?

Question Title

* 3. W jakim wieku jesteś?

Question Title

* 5. Jaki jest Twój status w odniesieniu do Choroby Huntingtona (HD)?

Question Title

* 6. Czy kiedykolwiek brałaś/eś udział w badaniach naukowych związanych z Chorobą Huntingtona?

Question Title

* 7. Jak oceniasz swoją wiedzę na temat badań naukowych nad Chorobą Huntingtona?

Question Title

* 8. Jakie są główne źródła Twoich informacji o badaniach naukowych nad chorobą Huntingtona?

Question Title

* 9. Jak ważne są następujące powody, aby zaangażować się w badania naukowe nad chorobą Huntingtona?

  Nie ważne Niezbyt ważne Raczej ważne Ważne Bardzo ważne
Skorzystam z najlepszych zabiegów
Pomogę uzyskać uogólnioną wiedzę na temat HD
Mój lekarz uważa, że to dobry pomysł
Pomogę z korzyścią dla przyszłych pokoleń
Moja rodzina uważa, że to dobry pomysł
Pomogę innym
Znam inne osoby, które również biorą udział w badaniach HD
Zyskam łatwiejszy dostęp do lekarzy i ekspertów HD
Mam kilka opcji terapeutycznych
Myślę, że to jest interesujące

Question Title

* 10. Jak ważne są poniższe powody, aby nie angażować się w badania naukowe nad chorobą Huntingtona?

  Nie ważne Niezbyt ważne Raczej ważne Ważne Bardzo ważne
Nie chcę mieć fałszywych nadziei
Nie sądzę, żebym była/był w stanie pomóc
Nie sądzę, żeby były dostępne jakieś leki za mojego życia
Nie chcę, aby przypominano mi o przyszłym rozwoju mojej choroby
Nie ma czasu teraz na to w moim życiu
Nie ufam zespołom badawczym
Nie chcę chodzić na oddziały kliniczne
Nie chcę być badana/badany
Nie chcę teraz brać żadnych leków
Nie czuję się emocjonalnie stabilna/stabilny
Nie chcę być postrzegana/postrzegany jako „królik doświadczalny”
Obawiam się, że moje dane osobowe nie będą traktowane jako informacje poufne

Question Title

* 11. Który z poniższych czynników uniemożliwiałby Ci udział w badaniach naukowych nad chorobą Huntingtona?

Question Title

* 12. Który z poniższych czynników ułatwiłby Ci udział w badaniach naukowych nad chorobą Huntingtona?

0 z 12 z odpowiedziami
 

T