Screen Reader Mode Icon

Question Title

* 1. Chwazi ki laj ou genyen:

Question Title

* 2. Kilès nan repons yo ki pi byen dekri okipasyon ou?

Question Title

* 3. Nan ki zòn nan vil Lake Worth Beach ou rete (kòd postal 33460 & 33461)?LWB map

Question Title

* 4. Nan ki zòn nan vil Lake Worth Beach ou travay (kòd postal 33460 & 33461)?LWB map

Question Title

* 5. Konbyen tan li pran'w pou ou rive nan travay ou oswa lekòl ou?

Question Title

* 6. Tanpri chwazi mod primè transpò (kounye a ak sa ou swete) pou aktivite chak jou yo (Seleksyone yon opsyon nan chak kolòn)

  Mwen itilize kounye a Mwen ta renmen itilize
Machin pèsonèl (machin)
Bisiklèt
Mache
Rideshare sèvis (Ex: Lyft, Uber)
Pataje bisiklèt oswa pataje scooter (Ex: lime)
Bis
Tren

Question Title

* 7. Si ou pa ka itilize machin, kisa ki kapab fèt pou rann li pi fasil pou ou kapab sèvi ak lòt mwayen ki disponib tankou mache, bisiklèt, e-bisiklèt, scooter, elatriye? (Chwazi tèt ou twa priyorite.)

Question Title

* 8. Kilès nan repons sa yo ki afekte mwayen ou itilize pou ou ale travay, ale lekòl, oswa nan lòt aktivite? (Ou kapab chwazi plizyè repons)

Question Title

* 9. Ki kote nan vil Lake Worth Beach ou ta renmen wè gen plis mwayen pou moun mache, itilize bisiklèt/e-bisikèt oswa scooter san machin pa bezwen silkile nan blòk lan. (Chazi tout repons ou vle yo)LWB areas of interest

0 of 19 answered
 

T