Osnovni podaci o istraživanju

Prošle godine organizovali smo istraživanje o položaju LGBTI+ građana i građanki u Srbiji u kojem je učestvovao veliki broj osoba i koje je ukazalo na značajne izazove sa kojima se LGBTI+ zajednica susreće u smislu izloženosti nasilju i diskriminaciji. Isto tako, ukazalo je i na pretežno negativnu percepciju učinka nevladinih organizacija i države u smislu unapređenja položaja LGBTI+ građana i građanka.

Zato smo odlučili da i ove godine sprovedemo istraživanje i  omogućimo LGBTI+ građanima i građankama da iskažu svoja iskustva u društvu u kojem žive, izazove sa kojima se suočavaju, ali i da navedu svoja očekivanja od države i nevladinih organizacija.

Za popunjavanje upitnika potrebno je ne više od 10 minuta vašeg vremena. Ukoliko želite da dobijete izveštaj o nalazima istraživanja, budite slobodni da nam ostavite  vašu e-mail adresu. 

Ukoliko smatrate da ste izloženi zlostavljanju na radu ili diskriminaciji na radu i u vezi sa radom, možete nam se obratiti za pomoć i podršku u smislu pravnog savetovanja na mail: pravnosavetovanje@ideje.rs [2] ili putem naše Facebook stranice.

Učešće u istraživanju je anonimno, a vaši odgovori će biti korišćeni isključivo u svrhu obrade i predstavljanja rezultata istraživanja.

Hvala vam na izdvojenom vremenu!

Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Regionalni info centar

[1] IDEAS, RIC i XY Spectrum realizovali su istraživanje o izazovima sa kojima se LGBTI+ građani i građanke suočavaju na tržištu rada. Istraživanje možete naći na: https://bit.ly/389vNWI 
[2] Podrška se pruža uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Holandije.
0 of 27 answered
 

T