Copy of page: Laagrisosaleja andmekaart

Lugupeetud lapsevanem!
Käesoleva ankeedi täitmise ja ära saatmisega nõustute alljärgnevate tingimustega:

1. Laagrituusiku tasu tuleb tasuda MTÜ Võimlemisklubi
Piruett arvele 1 kuu enne laagrivahetuse
algust.

2. Suurte korrarikkumiste puhul: ilma loata
laagrist/territooriumilt lahkumine, loata ujuma minek,
kaklemine, suitsetamine, alkoholi või uimastite omamine
või kasutamine- jätab laagrijuhtkond endale õiguse
laagriline koju saata, kasutamata päevade eest hüvitust
maksmata. Lapsevanem kohustub tulema lapsele järgi
hiljemalt 24 tunni jooksul alates rikkumisest
teadasaamise hetkest.

3. Laagri juhtkond ei vastuta õnnetuste eest, mis on
juhtunud siis, kui laps on loata lahkunud laagri
territooriumilt (hoonest) või õnnetus on juhtunud lapse
süül.

4. Lapse haigestumisel tuleb sellest koheselt teatada
klubisse. Juhul kui laps haigestub enne laagri toimumist, laagrituusiku summat täies ulatuses
ei tagastata.Samuti ei toimu tagasiarvestust laagrist
puudutud päevade eest (sh.haigus vmt).

5. Lapsevanem kohustub enne lapse laagrisse saatmist
tutvustama laagrielu reegleid, mille leiab
www.piruett.ee lehelt.

6. Lapsevanem kohustub teavitama laagri juhtkonda kõikidest
asjaoludest, mis on olulised lapse ja teiste
laagrisolijate tervise seisukohalt (allergiad,
vaktsineerimised, hiljuti põetud viirus vmt.).

7. Lapse poolt laagrile tekitatud materiaalne kahju kuulub
hüvitamisele vanemate poolt.

8. Lapse haigestumise korral on laagri juhtkond kohustatud
tagama esmaabi ja sellest koheselt teatama vanematele
või kontaktisikule.

9. Laagri juhtkond ei vastuta laagrisse võetud isiklike
asjade eest!

Meeldivat suvelaagrit!
MTÜ Võimlemisklubi Piruett
Pärnu mnt. 41
10119 Tallinn

Question Title

* 1. Eestkostja kontaktandmed

Question Title

* 2. Laagris osaleja andmed

Question Title

* 3. Tervisekaart

Question Title

* 4. Olen lugenud laagris osalemise tingimusi ning kinnitan laagris osalemist.

T