Thông tin về khảo sát này

Thông Báo về Quyền Riêng Tư:
Các thông tin được cung cấp trong khảo sát này được xem là hồ sơ công khai và có thể được tiết lộ công khai. Để biết thêm thông tin, tham khảo Đạo Luật Hồ Sơ Công Khai (Public Records Act), RCW Chương 42.56. Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi quản lý thông tin của quý vị, tham khảo Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư của chúng tôi.


Khảo Sát Tái Kết Nối Tây Seattle sẽ giữ một vai trò rất quan trọng trong việc định hình nên những công việc chúng tôi sẽ làm theo Kế Hoạch Hành Động Đường Đi Lại Tái Kết Nối Tây Seattle (Reconnect West Seattle Mobility Action Plan), với mục tiêu hỗ trợ càng nhiều người dân di chuyển ra vào khu vực bán đảo càng tốt, bất kể số làn đường di chuyển bị giảm đáng kể, đồng thời giảm thiểu tác động của lưu lượng giao thông tăng ở đường vòng xuyên qua các khu phố như Highland Park và South Park.  
 
Để duy trì lưu lượng di chuyển ổn định qua Duwamish, chúng tôi rất cần mỗi người dân ở Tây Seattle cân nhắc đến cách thức di chuyển đến và đi khỏi Tây Seattle mà không sử dụng xe hơi, trong phạm vi khả năng của mình. 
 
Sự cân nhắc của quý vị là rất quan trọng, bởi việc dừng lưu thông qua Cầu High-Rise đã đặt ra một bài toán hóc búa về quản lý giao thông, vốn không thể giải quyết bằng những tuyến đường vòng. Vào đầu năm 2020, có 21 làn đường cho phương tiện đi qua Sông Duwamish cùng với các điểm nối tiếp đến bán đảo Tây Seattle: Cầu High Bridge Tây Seattle (7 làn), Cầu Low Bridge (2 làn), Cầu 1st Ave South (8 làn) và Cầu South Park (4 làn).  Với việc dừng lưu thông trên Cầu High-Rise và hạn chế lưu thông trên cầu Low Bridge, hiện chỉ còn 12 làn đường dành cho phương tiện cá nhân, tập trung ở khu vực phía Nam.  
 
Chúng tôi dự kiến thách thức này sẽ trầm trọng hơn khi các yêu cầu giãn cách xã hội kết thúc và có thêm nhiều người dân đi làm, đi học trở lại cũng như đi lại thường xuyên.


 

Mục tiêu của Tái Kết Nối Seattle là hỗ trợ mức độ di chuyển như cũ qua sông Duwamish cho lưu lượng đã ghi nhận trước thời điểm dừng lưu thông qua Cầu High-Rise Tây Seattle, song song với giảm thiểu tác động bất công về môi trường cho các cộng đồng sống trên tuyến đường vòng ở Thung Lũng Duwamish.  
 
Để đạt được điều này, chúng tôi đang đặt ra một số mục tiêu tham vọng cho bản thân – và cả quý vị – để thay đổi cách thức đi lại trong tương lai, khi các yêu cầu giãn cách xã hội được nới lỏng. 
Sở Giao Thông Seattle (Seattle Department of Transportation, SDOT) đang phối hợp chặt chẽ với các đối tác của chúng tôi tại Quận King, Cơ Quan Quản Lý Phà Tiểu Bang Washington (Washington State Ferries), Sở Giao Thông Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Transportation, WSDOT), Sound Transit và Cảng Seattle/Liên Minh Hải Cảng Tây Bắc (Northwest Seaport Alliance) để xác định thêm các phương án đi lại nhằm hỗ trợ cho những người có nhu cầu đi lại ở Tây Seattle.  
 
Khảo sát này là cơ hội đầu tiên để quý vị cho SDOT và các đối tác của chúng tôi biết quý vị cần những gì để có thể di chuyển trong thời gian dừng lưu thông Cầu Tây Seattle và

T