1. Благодарим Ви, че ще се включите!

Предмет на настоящото проучване са читателските практики в семействата, които отглеждат деца от 0 до 6 г.

Целта му е извеждането на данни, свързани с развиване на интерес към четенето от самото раждане до постъпването в училище.

Формулярът е за родители/настойници/роднини, отглеждащи или свързани с деца от 0 до 6 години. При попълването му, отговорите трябва да се отнасят за конкретно дете от този възрастов диапазон. 

Ако отглеждате повече от едно дете на възраст от 0 до 6 години, молим Ви да попълните въпросника и за него, за да получим по-точни резултати.
 
Изведените резултати ще послужат на екипа на Фондация "Детски книги" за формулиране на конкретни насоки за работа и очертаване на добрите практики на семействата в България за насърчаване на четенето при децата.
 
Попълването на въпросника ще Ви отнеме приблизително 10 минути. Благодарим Ви за отделеното време! 

Участието в проучването е анонимно. За защита на конфиденциалността Ви, в бланката не са включени чувствителни елементи, а само необходимите за статистически цели. Отговорите Ви ще бъдат записани и анализирани надеждно, а получената информация ще бъде използвана в обобщен вид. За повече информация, можете да се свържете с нас на editors@detskiknigi.com
Page1 / 9
 
11% of survey complete.

T