Enquête Beleidsplan

Beste Stakeholder

De Commissie Integraal Watermanagement Curaçao (CIWC) wil graag uw mening over het concept waterbeleid voor Curaçao.
Daarom houdt het CIWC een enquête onder de bevolking en belanghebbenden.
Wij horen graag uw mening over een aantal zaken.
Het is hierbij niet belangrijk of u veel van water weet. Water wordt in deze vragenlijst breed opgevat: het omvat water voor natuurgebieden en ecosystemen, voor hygiënische doeleinden, voor het leven, en voor de productie en industrie.
Please like and share our Facebook page:
https://www.facebook.com/IWRMCUR/
CLASSIFICERING RESPONDENTEN

Question Title

* 1. In welke sector bent u werkzaam?

Question Title

* 2. Wat is uw jaarlijkse inkomen?

Question Title

* 3. Wat is uw gender?

PROBLEEMBESEF

Question Title

* 4. De volgende uitspraken gaan over het belang van water voor u. Wilt u bij elke uitspraak aangeven of u het hiermee eens bent of niet?

  Helemaal niet mee eens Niet mee eens Niet mee eens / niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet
Al die aandacht voor water is overdreven
We maken ons te veel zorgen over de toekomst van water op Curaçao
De overheid geeft te weinig geld uit aan het beleidsthema water
Water mag geen belemmering zijn voor economische vooruitgang
BELANG WATER

Question Title

* 5. De overheid houdt zich met veel onderwerpen bezig, waarbij water voor de toekomst een van deze onderwerpen is. Hoe belangrijk is water voor u?

Question Title

* 6. Mensen vinden water om verschillende redenen belangrijk. Kunt u aangeven in hoeverre u onderstaande redenen belangrijk vindt?

  Helemaal niet mee eens Niet mee eens Niet mee eens / niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet
Het water is belangrijk voor recreatie (bijv. om te zwemmen en watersporten uit te oefenen)
Het water is belangrijk van zichzelf
Het water is belangrijk voor de gezondheid (bijv. hygiëne)
Wij zijn het aan onze kinderen verplicht om water te beschermen
Het water is belangrijk omdat er geld mee verdiend kan worden
Het water is belangrijk voor de landbouw

Question Title

* 7. Kunt u aangeven welke drie van de bovenstaande redenen u het belangrijkst vindt? U dient bij deze vraag exact drie antwoorden te kiezen

  1e Keuze 2e Keuze 3e Keuze
Het water is belangrijk voor recreatie (bijv. om te zwemmen en watersporten uit te oefenen)
Het water is belangrijk van zichzelf
Het water is belangrijk voor de gezondheid (bijv. hygiëne)
Wij zijn het aan onze kinderen verplicht om water te beschermen
Het water is belangrijk omdat er geld mee verdiend kan worden
Het water is belangrijk voor de landbouw
STEUN VOOR WATERBELEID IN RELATIE TOT ANDERE BELEIDSTHEMA'S

Question Title

* 8. Welke 4 andere onderwerpen zouden volgens u de grootste prioriteit van de overheid moeten zijn?

  1e Keuze 2e Keuze 3e Keuze 4e Keuze
Gezondheidszorg
Misdaad en veiligheid
Immigratie en integratie
Milieu, natuur en klimaat
Sociale zekerheid
Jeugd
Onderwijs
Werkgelegenheid
Normen en waarden
Ouderen
Water
Geen van deze
WAARDERING BELEIDSMAATREGELEN

Question Title

* 9. Er zijn verschillende strategieën om het water op Curaçao te beschermen en te verbeteren. In het beleidsplan worden een aantal strategieën voorgesteld.  Deze zijn:

  Helemaal niet mee eens Niet mee eens Niet mee eens / niet mee oneens Mee eens Helemaal mee eens Weet ik niet
Het circulair maken van de waterhuishouding bij de eindgebruiker;
Goeddoordachte fysieke ingrepen gericht op natuurbevordering;
Ecosysteemontwikkeling en vergroening van Curaçao;
Effectiever beheer van watervoorzieningen;
Effectiever beheer van de waterketen;
Beheer gestuurd door beschikbare informatie en data en
Strategische toepassing van communicatie

Question Title

* 10. Er zijn verschillende instrumenten om het water op Curaçao te beschermen en te verbeteren. In het beleidsplan worden per strategie een aantal instrumenten voorgesteld. Wat is uw mening over de instrumenten voorgesteld voor het circulair maken van de waterhuishouding bij de eindgebruiker? Wat is uw mening over deze strategieen?

Question Title

* 11. Er zijn verschillende instrumenten om het water op Curaçao te beschermen en te verbeteren. In het beleidsplan worden per strategie een aantal instrumenten voorgesteld. Wat is uw mening over de instrumenten voorgesteld voor weldoordachte fysieke ingrepen gericht op natuurbevordering, ecosysteemontwikkeling en vergroening van Curaçao?

Question Title

* 12. Er zijn verschillende instrumenten om het water op Curaçao te beschermen en te verbeteren. In het beleidsplan worden per strategie een aantal instrumenten voorgesteld. Wat is uw mening over de instrumenten voorgesteld voor effectiever beheer van watervoorzieningen?

Question Title

* 13. Er zijn verschillende instrumenten om het water op Curaçao te beschermen en te verbeteren. In het beleidsplan worden per strategie een aantal instrumenten voorgesteld. Wat is uw mening over de instrumenten voorgesteld voor effectiever beheer van de waterketen?

Question Title

* 14. Er zijn verschillende instrumenten om het water op Curaçao te beschermen en te verbeteren. In het beleidsplan worden per strategie een aantal instrumenten voorgesteld. Wat is uw mening over de instrumenten voorgesteld beheer gestuurd door beschikbare informatie en data?

Question Title

* 15. Er zijn verschillende instrumenten om het water op Curaçao te beschermen en te verbeteren. In het beleidsplan worden per strategie een aantal instrumenten voorgesteld. Wat is uw mening over de instrumenten voorgesteld strategische toepassing van communicatie?

Question Title

* 16. Zijn er andere strategieën of instrumenten die niet zijn benoemd, waarvan u denkt dat het belangrijk is om deze toe te passen om het water op Curaçao te beschermen en te verbeteren?

Question Title

* 17. Zijn er andere punten of suggesties voor het beleidsplan in zijn geheel?

WILLINGNESS TO PAY

Question Title

* 18. Mensen kunnen financieel bijdragen aan het bekostigen van de zuivering van afvalwater. Wat is uw mening over het financieel bijdragen aan afvalwaterzuivering?

Question Title

* 19. Hoe veel zou u bereid zijn om maandelijks financieel bij te dragen aan het zuiveren van afvalwater?

BETROKKENHEID BIJ HET THEMA WATER EN MOTIEVEN VOOR BETROKKENHEID

Question Title

* 20. De overheid wil burgers graag betrekken bij het beschermen van water en verbeteren van waterbeheer op Curaçao. Welke mogelijkheden spreken u aan? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Page1 / 3
 
33% of survey complete.

T