مجتمع تجاری ایرواین(آی بی سی) یک مرکز اشتغال پویا و مختلط است که در لبه غربی شهر ایرواین واقع شده است. این
منطقه به مرزهای شهر سانتا آنا و تاستین ، کانال سن دیگو کریک و خیابان میکلسون درایو و کارلسون محدود شده است.

Question Title

تصویر
آی بی سی متصل می شود یک پروژه جدید است که فرصت های ایجاد مسیرهای پیاده روی یا پارک های خطی در منطقه
به وجود خواهد آورد. ما می خواهیم یاد بگیریم که در صورت موجود بودن، از این امکانات چگونه 
استفاده می کنید. از اینکه از نقطه نظر شما مطلع شویم بسیار قدردانی خواهیم کرد

Question Title

1. ضروری) همه موارد را انتخاب کنید)

من به آی بی سی می آیم

Question Title

2. ضروری) یکی را انتخاب کنید) 

اگر در IBC مسیرهای پیاده و یا پارکهای خطی وجود داشت ، من استفاده از آنها را در نظر می گرفتم

Question Title

3. ضروری) یکی را انتخاب کنید)

من به احتمال زیاد از مسیرهای پیاده روی و/یا پارک های خطی در استفاده می کنم

Question Title

4. ضروری) همه موارد را انتخاب کنید)

دوست دارید در آی بی سی فعالیتهایی را که از مسیرهای پیاده روی یا پارکهای خطی پشتیبانی می شوند ببینید؟

Question Title

5. ضروری) همه موارد را انتخاب کنید)

چه ویژگی هایی را در حالت ایده آل می خواهید در آی بی سی در مسیرهای پیاده روی و یا پارک های خطی مشاهده کنید؟

Question Title

6. (اختیاری)

کد پستی شما چیست؟

Question Title

7. اگر مایل به دریافت اطلاعات در مورد این پروژه در آینده هستید ، لطفاً اطلاعات تماس خود را ارائه دهید.

توجه: شهرداری شهر ایرواین حریم خصوصی شما را جدی می گیرد. این فرم از شما می خواهد كه اطلاعات شخصی خاصی
را در اختیار شهرداری قرار دهید. این اطلاعات خواسته شده برای اهداف خاص و محدود مکاتبات آتی شهرداری در رابطه
با موضوع این فرم توسط شهرداری مورد استفاده قرار می گیرد. مطابق با اندازه گیری آیین نامه ابتکاری که در سال 2008
توسط رای دهندگان شهر به تصویب رسید ، اطلاعات شخصی ذکر شده توسط ستاره (*) در این فرم محرمانه نگه داشته
می شود. مگر در مواردی که صریحاً به ما بگویید و یا با حکم دادگاه مجبور نشوید ، با آژانسها ، مشاغل یا اشخاص دیگر به
اشتراک گذاشته نمی شود.

T