Welkom bij de ETF-enquête

De transportsector wordt nog steeds gedomineerd door mannen. Slechts ongeveer 22% van de werknemers in de vervoerssector zijn vrouwen. 

De Europese Transportarbeiders-Federatie is van mening dat de vervoerssector aantrekkelijker moet worden voor werkneemsters. De verbetering van de kwaliteit van de werkplek en de toegankelijkheid voor vrouwen is van cruciaal belang als men wil dat vrouwen een loopbaan uitbouwen in beroepen uit de vervoerssector. Om die reden zijn er wezenlijke veranderingen nodig op vlak van arbeidsvoorwaarden, faciliteiten op de werkplek en veiligheid.

Deze korte enquête is uitgewerkt door het vrouwencomité van ETF en heeft tot doel om de ervaringen van de werkneemsters uit de vervoerssector te vergaren. Ze is een poging om gegevens te verzamelen over aspecten die hun baan aantrekkelijker zouden maken. De enquête bestaat uit drie delen:
  • het eerste deel bevat vragen over uw functiebeschrijving die ons zullen helpen om te begrijpen welke de belangrijkste problemen in de verschillende beroepsgroepen in deze sector zijn;
  • in het tweede deel peilen we naar uw tevredenheid met de werkomgeving en met het aspect van de veiligheid op het werk;
  • in het derde deel vragen we u om na te denken over manieren waarop het feit dat u een vrouw bent, een impact heeft op de kansen die u op het werk heeft.
Voor de meeste vragen bieden we u al meerdere antwoorden aan zodat u ze snel kan beantwoorden door het aanvinken van vakjes. Voor sommige vragen wordt u ertoe aangemoedigd uw mening in tekstvorm met ons te delen.

De ETF waarborgt het vertrouwelijke karakter van de persoonsgebonden informatie. Meer informatie over ons beleid inzake gegevensbescherming is te vinden op https://www.etf-europe.org/privacy-policy/. Door het invullen van de online-enquête gaat u ermee akkoord dat de ETF de gegevens opslaat en analyseert en dat ze de resultaten anoniem gebruikt om vakbondswerk te ontwikkelen dat de sector aantrekkelijker moet maken voor vrouwen.

Bedankt dat u ongeveer 15 minuten de tijd neemt om onze enquête in te vullen. Uw feedback is belangrijk voor ons.

Het ETF-team

T