Untuk kegunaan dalaman & pelaporan sahaja. 

Kaji selidik ini mempunyai 4 seksyen bagi mengkaji aspek berikut:

Seksyen A: Latar Belakang
Seksyen B: Kesan COVID-19
Seksyen C: Impak Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat
Seksyen D: Kesan Selepas Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat

Question Title

* 1. Seksyen A: Latar Belakang

Negeri / Tempat menjalankan perniagaan:

Question Title

* 2. Seksyen A: Latar Belakang

Kategori Perniagaan:

Question Title

* 3. Seksyen A: Latar Belakang

Jenis perniagaan anda:

T